zaterdag 6 september 2014 | By: Judith

Waar blijft de tijd??!!

Where does the time go??!!

Bezig met van alles, echt serieus ;) maar zo weinig om ervan te laten zien...

Een klein (letterlijk) project van vorig jaar is nu bijna af!
Het is een eigen ontwerp, vorig jaar mee begonnen en toen is het onafgemaakt weggelegd...waarom vraag je je dan af, als je het nu weer tevoorschijn haalt en zo snel afmaakt ;)

Busy doing a lot, seriously ;) but so little to show of it...

A small (really) project from last year is nearly finished!
It is my own design, started it last year and for some reason got put away as a UFO...why, I wonder now, when I have finished it so quickly now ;)

De Sneeuwman Pyramide heet ie :0)
Vorig jaar heb ik alle sneeuwmannetjes erop geappliqueerd, armpjes van touw, sterretjes van fimo, vlammen van vilt, gezichtjes erop...
Afgelopen week toen ik bezig was hier op mijn werkkamer wat op te ruimen, heb ik al mijn ufo's weer eens door handen gehad en deze moest nu toch echt af!!
DMC gepakt, letters gestitcht (Let it snow) (maar nu nog niet :0) )
En fiberfill stukken aan elkaar genaaid (ja, ja op Pinky!) om een passende vulling te creeëren.

The Snowmen Pyramide it's called :0)
Last year I had appliqued all snowmen, arms of rope, stars of Fimo, flames of felt, faces for each...
The past weeks I have been busy cleaning op my room and gathered all my ufo's, this one had to be finished!!
Got my DMC, stitched the letters (let it snow) (well, not now ;0) )
And stitched together some fiberfill to make a fitting filling ( yes, on my Pinky!).

Simpel gequilt: rondom de pyramide en wat sterren in de lucht...

Simple quilting: around the pyramide and some stars in the sky..


Is het niet een heerlijk stofje, mijn achterkant?
Doet een beetje denken aan die zuurstokjes die je rond de kerst kunt kopen :0)
Hiervan heb ik ook de binding gemaakt en het effect is reuze!

Isn't it delicous, my backside fabric?
Reminds me of candy canes at Christmas :0)
I made the binding of this too and it looks great!

Alleen nog tegenzomen, ophanglusjes eraan en dan is deze ruim op tijd klaar voor December :0)

Only need to handstitch the binding at the back and then this one is ready, way on time for December :0)

Happy Quilting!!
maandag 25 augustus 2014 | By: Judith

En ineens was het alweer eind augustus..

And all of a sudden it's the end of august...

Zo, vakantie c.q. blogpauze (niet gepland maar toch gebeurd) voorbij :0)
De Wonky ligt nog steeds net zover klaar: gedubbeld en 1 vak is gequilt...dit moet anders want ik vind het veelste priegelig op die lekkere robuuste quilt! Grovere steken, grotere patronen, dat moet het worden...uiteindelijk ;0)

Niet in Engeland geweest, nee, wij zaten in zuid-Frankrijk, maar toch een aankoop van daar!
Moeder en zus zijn er wel geweest en ooh, wat hebben ze het er leuk gehad! En dan heb ik nog maar een heul klein stukje gehoord tot nu toe :0)
Hier in Nederland niet tot nauwelijks te krijgen, dus heel lief: ze zijn voor mij op de Festival of Quilts gaan zoeken naar een nieuw boek voor mij van Bonnie Hunter!
En gevonden!!

Well, holiday and blogstop (not a planned stop but it happened anyway) have passed :0)
The Wonky is still as far as it was: doubled and 1 area quilted...but it has to be different because I find it way too skinny for such a robust quilt! Bolder stitches, larger pattern, that it will have to be...eventually ;0)

Not been in England myself, no we were in France, but I had a purchase in England anyway!
Mom and sister did go and ooh, they had such a good time! And I haven't heard all their stories yet :0)
Here, in Holland, they are hard to get by, but they searched for me in England, at the Festival of Quilts and found a new book from Bonnie Hunter for me!

Happy, happy me!!!

Verder heb ik nog wel iets quilterigs gedaan in deze vakantie ;0)
Ik was begonnen aan een nieuwe quilt, eigenlijk twee...maar de ene is een cadeau, dus daar laat ik nog niet veel meer van zien dan dit:

I have done some quilty stuff this passed holiday ;0)
I started a new quilt, well, actually two...but one is a gift, so I won't show much more now than this:

1 1/2" vierkantjes, allemaal scraps...

1 1/2" squares, all scraps...

Die worden genaaid tot fourpatches, heerlijk simpel :0)
Maar dit is nog maar een aanloop tot de gehele quilt, natuurlijk! Er moeten nog wat kleine details uitgevogeld worden om de quilt persoonlijk te maken...en daarvoor moet ik eerst aan het experimenteren, spannend!!

Which are made into fourpatches, nice and easy :0)
But this only a small part of the quilt to be, of course! There are a few things I need to figure out how to make them work to personalize it...and I will have to experiment for that, exciting!!

De andere quilt, die ik gewoon lekker voor onszelf maak is deze:

The other quilt, which I am making for ourselves is this one:

Een echte String Spiderweb :0)

A real String Spiderweb :0) 

Ben benieuwd hoe deze groot gaat worden!

Wonder how this one will look big!

Happy quilting :0)
maandag 7 juli 2014 | By: Judith

Lieve lig-in-de-weg EN de top is af...

Sweet don't-disturb-me AND the top is finished...

Het strijkijzer bleef uit en ongebruikt ;0) Zo wil je haar toch niet storen, in diepe, diepe rust na een nacht zwerven door het weiland!

The iron stayed turned off and unused ;0) You really don't want to disturb her sleeping a very deep sleep after a night in the fields!

De Wonky Wishes...
Tja...
De top...is af...zucht...

Ik vind het altijd wel even een momentje, hoor, als een top dan in elkaar zit: geen blokjes meer ervoor naaien, iets dat al zo gewoon en vertrouwd was...

The Wonky Wishes...
Well...
The top...is finished...sigh...

It is always a bit of a special moment for me, when the top is finished: no more sewing blocks for this project, something that has become such a familiar thing to do...

Maar wat istie leuk!!!!!!!!!!!
Nog even een kiekje met de ophoud-lieve-man wat duidelijker in beeld :0)

But what a cutie it is!!!!!!!!
Another pic with the lovely hold-it-up-high husband better in view :0)

Mooie schaduw ;0)

Nice shadow ;0)

Nu heb ik deze quilt van allemaal "had ik al liggen" lapjes en gerecyclede kleding gemaakt, dus ik vond het wel passend om voor de achterkant een vaak gebruikte, gewassen en gekregen dekbedovertrek te gebruiken!
Deze overtrek is al heerlijk zacht en een beetje verwassen, prima geschikt voor een heerlijke vaak te gebruiken quilt :0)
Helemaal low-budget zeg maar ;0)
Alleen de Hobbs heb ik gekocht, bij zuslief!

I've made this quilt completely with fabrics I had already laying around and recycled clothing, so I thought it to be appropriate to use an often washed, much used and given to me bedcover/sheet as a backing!
This sheet feels very soft and has turned a bit pale, perfect for a quilt that will be used and washed often :0)
Very low-budget ;0)
The only thing I bought, is the Hobbs as batting, at my sisters!

Vandaag zou ik hem gaan dubbelen, maar...het is ruim 26 graden in huis! Veel te warm hoor, het zweet breekt me om de haverklap uit ;0)
Hij moet dus nog even rustig wachten!

Nog een ander vaak gewassen en gebruikt krijgertje is de laatste foto! Het is ook gewoon een 100% katoenen kussensloop en dus prima te gebruiken in quilts :0)
Het wordt een extra hobby, denk ik: gebruikte katoenen stoffen scoren!

I had planned on stitching all three layers together today, but...it is over 26 degrees in my house! Way too hot, I'm getting hot break outs every few minutes ;0)
It will have to be patient and wait a little bit!

Another much washed and used gift is the last picture! It is 100% cotton and so it is perfect to use in my quilts :0)
It will be an additional hobby, I think: collecting used cottons for free!

Happy Quilting :0)
dinsdag 1 juli 2014 | By: Judith

Wonky Wishes en een Hexie idee :0)

Wonky Wishes and a Hexie idea :0)

Maar daar ga ik nog niets over vertellen, behalve dan dat ik gezellig met gekleurde papieren Hexies aan het rondschuiven ben op mijn schuimrubberen ondergrond :0)

But I won't tell anything about that, other than that I am shuffling happily with colored paper hexies on my foamboard :0)

De Wonky:

De laatste vier blokken liggen klaar voor de laatste rij die ik ga toevoegen!

The last four blocks are ready for the last row I am going to sew on it!

De telefoonboekpapieren ondergrond voor de sashings liggen gesneden klaar voor hun werk, alle negen :0)

The phonebook paper foundation is ready cut for making the sashings, all nine of them :0)

De bak met lichte strips: check!

The drawer with light strips: check!

Pinky ingesteld en ingenaaid op een kleine steek!

Pinky adjusted to a small stitch!

Klaar staat alles om morgen een begin te maken met de laatste sashings :0)

Grappige ontwikkeling:
Vond ik aan het begin van deze quilt alles nog vreemd, moeizaam en langzaam gaan...nu doe ik het allemaal bijna gedachteloos haha!
Vond ik aan het begin van deze quilt het hele idee van Leaders&Enders onbegrijpelijk...nu naai ik wat me maar voor handen komt erachteraan, om maar iets in de machine te hebben, zoals de gymtas van zoonlief, waar de naad los van was ;0)

Heerlijk, om zo zelf terug te kunnen zien hoeveel je allemaal geleerd hebt tijdens zo'n project!

Everything is ready to sit down and sew the last sashings :0)

Funny development:
In the start of making this quilt I had a hard time finding out what worked best for me, it all was slow and weird...
And now I make it almost without thinking about it haha!
Had I trouble with the whole Leaders&Enders concept in the beginning...now I Run through the machine whatever is on hand to keep something under the needle, like the gymbag of my son for mending a seam :0)

I love seeing my own progress in learning with this quilt!

Happy quilting!!

maandag 30 juni 2014 | By: Judith

Organiseren

Organising

Bij onze supermarkt krijg je zegeltjes, waarmee je uiteindelijk iets uit een cadeaugids kunt ophalen. Zo ook mijn nieuwe ladenkastje:
Met vier doorzichtige plastic bakken, zodat je fijn kunt zien wat je er allemaal in verzamelt...en het dus niet uit het oog kunt verliezen ;)
Het volgende punt, waar je dan tegen aanloopt is: wat doe je erin? Wat is handig??
Twijfel slaat toe!
Deze stofjes erin...nee, niet handig! Er weer uit en andere er in...Nee! Ook niet handig!

Snap je?

Nu zitten er gewoon mijn 2,5" vierkantjes bovenin en mijn lichte strings onderin, want daar ben ik mee bezig voor de Wonky, dus voor nu...voor nu is dit handig!

Tot er een volgend project komt en dan wissel ik het dan waarschijnlijk weer allemaal om :0)

At our supermarket you get stamps (points) with your groceries, with which you can eventually get something for free from the gift magazine.
Like my new organising cabinet!

It has four plastic, see- through drawers, so that I can keep my stuff in it in sight ;)
The next thing I then encounter is: what to put in it? What works best??
Doubt makes me panic!
Put these fabrics in...no, not working! Out with them and in with other fabrics...NO! Also not a good choice!

Get it?

Well, now my 2,5" squares are in the upper drawer and my light strings in the bottom one, because the Wonky is still my current project, so for now...for now it works!

Untill I start up a new project and then I will switch it all again :0)

2,5" vierkantjes: er kan nog meer bij!! Joepie :0)

2,5" squares: room for more!! Yippieh :0)

Verrassend genoeg zit de lade voor mijn lichte strings lekker vol!

Surprisingly enough, my drawer for the light strings is pretty full!

Als je dan zo lekker aan het organiseren bent, dan ga je makkelijk verder. Verder dan je eigenlijk bedacht had van tevoren...
En kom je dus ufo's tegen.
Ufo's waarvan je meteen denkt: Leuk!! Wil ik ook weer wat mee doen!

Eerst maar in andere, nu weer makkelijkere opbergplaatsen, ook leuk om te doen :0)
Labeltje eraan (of een simpel briefje waarop de naam van het project staat...) en dan ben ik toch weer even fijn met een ufo bezig geweest!

When you are busy organising you easily do more than you first had in mind...
And then you come across your ufo's.
Ufo's of which you think: Nice!! Want to work on that again, too!

First I put them in more appropriate storing boxes, also much fun to be doing :0)
Label on it ( or a simple piece of paper with the name of the project on it...) and then I have been nicely occupied with a ufo!

En wat zit er nu in???

And what is in it???


Mijn klosjes lappie :0)
Hm, wil ik ook weer mee bezig...maar eerst wil ik de vingerhoedjes af hebben...of misschien neem ik deze ook wel mee op vakantie...wie weet!

My spool top :0)
hm, I want to work on this one again...but first I want to finish the timbles...or perhaps I will take this with me on holiday...who knows!

Happy quilting :0)!!
zondag 22 juni 2014 | By: Judith

Kleine post

Little post

Druk bezig met oefenen met mijn fototoestel, bedacht dat ik de hele lay-out van mijn blog wil veranderen en de top van de Wonky Wishes in elkaar aan het naaien = heel weinig blogschrijftijd ;0)
Dus, dan maar vast een paar foto's!

Very busy with practising with my camera, decided to change the complete lay-out of my blog and stitching together the top of my Wonky Wishes = very little time to write a post ;0)
So, a few pictures then!


De cornerstones voor de buitenste sashings liggen klaar! Nu alleen nog deze negen sashings naaien, dan kunnen ze er ook aan vast. Mogelijk dat ik er dan alsnog een rij aan vastmaak, als ik hem te klein vind worden...maar dat zie ik dan wel :0)
De rijen zet ik eerst per 4 stuks aan elkaar, lekker overzichtelijk en handzaam.

The cornerstones for the outer sashings are in place! Now all I need to do is sew the final nine sashings and stitch them to the top. Perhaps I will attach another row if I find it becoming too small, but that's something for later :0)
I'm sewing the rows in 4 toghether, that way it handles easier.

Close-up:


I LOVE IT :0) !!
donderdag 12 juni 2014 | By: Judith

Bloggen, hoe werkt dat ook alweer??

Blogging, how does it work again??

Was ik weer :0)
Tijd vliegt!
Druk, druk...

Allemaal excuses, die allemaal waar zijn ;)

Wat is er nog allemaal gebeurt?
Nou, ik ben jarig geweest en ik heb hele leuke en lieve cadeaus gekregen! Waaronder een nieuw fototoestel waarmee de volgende foto's allemaal gemaakt zijn :0)
Druk in de oefenfase, zeg maar!

I am back :0)
Time flies!
Busy, busy...

All excuses, which are all true ;)

What has been going on?
Well, I had my birthday and I got the most lovely and loving gifts! Among which was a new camera and I made all the following pics with it :0)
I am in the practise fase, so to speak!


Allemaal heerlijke lapjes en knoopjes :0)
En garen! Want dat vliegt er nu doorheen, met mijn nieuwe machine!

All delicious fabrics and buttons :0)
And thread! Because it flies off me now I have a new machine!

Nog meer knoopjes; ideaal voor zoveel leuke details en versieringen :0) Ben ik heel blij mee!!

More buttons; ideal for embellishing :0) So happy with that!!

Maskertjes en zeepjes, om heerlijk te badderen :0) Ze ruiken ook zo lekker! Je zou ze bijna op willen eten ;0)

Masks and soap, to put in my bath :0) They smell delicious! You would almost want to eat them ;0)

En schattige vaasjes, met bloemetjes. Die moest natuurlijk even met de grote bloementuin op de foto! Mooi moment om eens even een beetje te oefenen met mijn Eos :0)

And cute little vases, with flowers. They had to model with the big flowergarden, of course! Good time to practise a little bit with my Eos :0)

Huh? De B52???
Ja, ze mocht weer even uit het bejaardenhuis ;)
Er zat ineens een raar geluid in de motor van Pinky, dus, hup, alles uit en direct naar de reparateur!!
Inmiddels heb ik haar zonet weer opgehaald! Ben benieuwd of het opgelost is...
Moest ik nog rennen ook, zo voorbij de parkeerwachters! Dat zal er grappig uitgezien hebben: vrouw met naaimachine, rennend om de parkeerwachters in te halen en voor te blijven haha!
Mijn kaartje was namelijk net afgelopen...Ik was op tijd, pfieuw!!

Huh? The old B52??
Yes, she came out of retirement to play with me ;)
All of a sudden Pinky had a funny noise, so I picked her right up and took her to the repair people!!
I got to pick her back up this morning! Hope everything is in working order now...
Had to sprint too, right past the parking police! That must have looked hilarious: woman with sewing machine running to pass the police and keep ahead of them haha!
My ticket just ran out...I made on time, pfieuw!!

Straks weer fijn naaien op Pinky :0)
Alhoewel ik moet toegeven, dat mijn oude dame me uitstekend geholpen heeft de afgelopen twee weken! Nu mag ze weer uitrusten ;)

Later I get to sew on Pinky again :0)
Although I have to say, my old lady helped me out very well the past two weels!
Now she gets to enjoy retirement again ;)

Happy quilting!!