zaterdag 12 april 2014

Quilt-cam plezier!

Quilt-cam fun!

Ik geniet! Lekker met de Quilt-cam video's van Bonnie Hunter op de achtergrond is het fijn werken :0)
Het gezellige geklets op de achtergrond met alle handige en nuttige informatie die zij onderwijl geeft, werkt het fijn door. Het gesnor van haar naaimachines (en blijkbaar heeft ze veel verschillende!) maakt het minder alleen op mijn hobbykamertje op zolder :0)

My joy! With the quilt-cam videos of Bonnie Hunter in the background it is nice working :0)
The chatter of her on the background and all of the tips and remarks she makes, love it! Her trusty sewing machines snor on the laptop (and apparently she has many different ones!) makes it feel less alone on my sewing attic room :0)

Waar heb ik aan gewerkt terwijl zij op de achtergrond werkte?
Aan een gepimpte AH tas, die ik eens op een ander blog zag van haar http://eennieuwproject.blogspot.nl/!
Ik had al drie tassen gekocht bij de AH (ook voor moeder en zus een exemplaar!) en gisteren heb ik de mijne uit elkaar getornd. Tot dit rommeltje:

What have I been working on meanwhile?
On an upgraded bag from a supermarket, which I had seen earlier on her blog http://eennieuwproject.blogspot.nl/!
I had already bought three of those bags ( also one for my my mother and sister!) and yesterday I unpicked mine to this pile of clutter:

Ik had ook al snel bedacht wat ik wilde gaan doen met de nieuwe buitenkant!
Mijn twee blokken die ik had gemaakt voor het quilt-along-hexagon gebeuren waren perfect op maat voor deze tas :0)
Alleen nog aan beide kanten een randje met scrap-vierkantjes eraan zetten om helemaal op maat te maken!
En dat heb ik dus op mijn oude naaimachientje genaaid terwijl ik naar quilt-cam luisterde :0) Heerlijk!!

I had soon found what I wanted to use on this bag!
My two blocks for the quilt-along-hexagon project are perfect for this :0)
All that was needed was a row of scrap squares on both sides to make it fit!
And that is what I was doing while listening to quilt-cam :0) Love it!!

Het blok...

The block...

De scrap vierkantjes!

The scrap squares!

Een lange rij :0)

A long row :0)

En eraan vast! Gedubbeld en wel :0) Morgen quilt ik hem door, niet al te moeilijk hoor! Dan nog een achterkant maken...ik denk met een opbergvak voor een liniaal of iets dergelijks...en dan moet ie weer in elkaar.
En dat kan nog wel eens een probleem worden, hoorde ik vanmorgen...

And attached! Doubled and all :0) Tomorrow I am going to quilt it, not to difficult, mind you!  Then a backside is needed, probably with room for a ruler or something...and then it must be stitched together again.
And that can be a bit of a problem, I heard this morning...


Mijn ouwe, trouwe B52 naaimachine maakte nu ook bij het lichte werk een piepend en stampend geluid in het huis waar de naald wordt bewogen...niet goed, dus! En onderhoud kost rond de 75 euro en dat is ie niet meer waard ben ik bang :0(
Dus, de stoute schoenen aangetrokken en naar de plaatselijke naaimachinewinkel getogen...jammer, jammer zo klantonvriendelijk daar...er werd niet enthousiast meegedacht of geholpen, echt heel jammer...
Wel een nieuwe machine besteld daar, maar dat is eigenlijk omdat ik de verkoper in de buurt wil hebben voor als er iets mee is of als ik iets bij wil bestellen...zucht...
Maar ik heb hem dus helaas nog niet! Een weekje wachten...en geduld heb ik niet veel, maar het moet :0)
Hopelijk bevalt ie goed, mijn nieuwe, simpele naaimachine!
Vast wel :0)
Ik zie er naar uit!!

My old, trusty sewing machine made sqeaking and pounding noices while sewing lightly, so that is not good! And maintenance costs about 75 euro and I don't think it is worth that anymore :0(
So, I took off to the local sewing machine store...shame shame, so not friendly helped...not a bit of enthousiasm for me and my purchase, such a big shame...
But I wanted to buy one close by so that if need be, I am close to the seller!
I don't have it yet, unfortunately, it had to be ordered! A week of waiting awaits me...and I am not really patient, but I have to be :0)
Hopefully it will be a good purchase, my new and simple sewing machine!
It has to be :0)
I am looking forward to it!!

Happy quilting!!

dinsdag 8 april 2014

593

Zoveel hoedjes zitten er tot op dit moment aan mijn vingerhoedjeslap :0)
Het klinkt, vind ik, als "niet zoveel" maar als je hem dan ziet, dan meet hij nu ongeveer de helft van de tuintafel!
En daar mag hij op zodra hij klaar is :0)
Dus met mooi weer gaan lapje en ik naar buiten en passen dan even, even genieten van hoe gezellig dat gaat worden!

That's how many timbles are currently on my timbles quilt :0)
It doesn't sound like much, I think, but when you see it laid out then it measures almost have of the garden table!
And that is where he may go when he's finished :0)
So, with nice weather, top and I go into the garden for a quick measure and a moment of enjoying the way it will be when finished!


Er zitten zoveel mogelijk verschillende lapjes in, van de kleinste stukjes...en de vreemdste lapjes ;)
Zoals dit vogeltje:
deze stond op een lange paneellap van een soort zeegezicht. Hm, ja, en dan? Het lapje ligt er al jaaaaaaren! Want ja, zonde om weg te gooien, welk lapje dan ook...
Tot ik van het weekend nieuwe hoedjes wilde knippen voor variatie! Ik legde mijn malletje erop en hij paste zo mooi :0)
Het zijn dit soort lapjes, die dat heerlijke speurwerk maken, die zo leuk zijn om weer tegen te komen als de lap geaaid wordt en straks als ie op tafel pronkt!

There are as many as possible different fabrics in this top, of the littlest pieces...and the strangest ;)
Like this bird:
It is on a long piece of a sea view fabric. Hm, well, and then what? I've had this piece for years! And throwing away is not done for me, whatever piece of fabric...
Until this weekend when I planned on cutting new timbles for variation! I put my template on top of the fabric and the bird fitted perfectly :0)
It is this little pieces that make a fun spot-the-fabrics quilttop, which are so much fun to come across when you lovingly stroke your top and later, when it is making my table look pretty!Wat naaigerei kan natuurlijk niet ontbreken!!!

Some sewing items have to be in here!!


Zo begin ik elke nieuwe rij van deze top:
Al mijn geknipte hoedjes worden uitgestald en dan sneupen, grabbelen, passen en leuk vinden!

This is how I start every new row of this top:
All my precut timbles are presented on my table and then I get to snoop, pick, try on and like!

Dan stapel ik ze van onder naar boven en prik ze vast op het eerste hoedje van de vorige rij, alles veilig bij elkaar!
Zodra ik aan het naaien ga, dan komt het stapeltje hoedjes voor me te liggen en hoef ik alleen nog maar gewoon de bovenste te pakken.

Then I stack them from bottom to top and pin them on the first timble of the last row, neatly together!
When I am ready to sew them on, the stack will be in front of me and all I have to do then is pick up the top one and stitch it on.


Daar gebruik ik dit FANTASTISCH handige speldenkussentje-op-ring voor :0)
Het was even proberen op welke vinger hij het beste werkte en voor mij is dat mijn llinkerduim! Geen gedoe meer met: waar is mijn speldenkussen gebleven???
Ik ben zo blij met dit dingetje :0)

And I use this FANTASTIC little pincushion-on-ring for it :0)
It was a bit of trying out on which finger it works best and for me that's my left thumb! No more: where did my pincushion go??
I am so happy with this little thingy :0)

Happy quilting!!


vrijdag 4 april 2014

Long time no blog :0)

Zo, dat is even geleden....
Niet dat er niets gedaan wordt, maar ja, om nu elke keer over de vingerhoedjes te schrijven en er foto's van te plaatsen...is ook niet leuk :0)
Want daar ben ik oh zo druk mee bezig de laatste tijd!
Hoedje na hoedje na hoedje
Maar een verschil op foto is niet te zien, omdat grootte zich niet duidelijk laat zien op foto, maar hij vordert gezellig!

Waar ik wel een foto update van heb, is mijn haakwerk :0) 
Een kleurtje erbij gekocht en een nieuwe opzet van squares: in 1 kleur per square.

Well, that's been a while...
Not that I have done nothing, but to keep posting about my timble quilt just isn't much fun :0)
Because that is what I've been hard working on lately!
Timble after timble after timble
But a real difference in progress doesn't show on photo, but it gets along great!

What I do have a photo update of is my crochet :0)
I bought an extra blue color and made a new start: one color per square.

Ik heb gemerkt dat het onder het welwillende toeziend oog van moeder beter gaat dan zonder...een fout door veel kletsen met zus is dan gauw gemaakt haha! Gelukkig ook weer snel opgelost en zo gaat ook dit gestaag doch langzaam verder :0)

I've noticed that I work best with my mother watching over my shoulder...a mistake is easy to make when you're busy chatting with your sister haha! Luckily I could correct my mistake quick and easy and this project grows ever so slowly :0)

Mijn DMC even aangevuld omdat er een aanbieding mee was :0)
Zul je zien, dat het weer net niet de kleuren zijn die ik echt nodig had, maar mooi zijn ze wel en dus welkom ;0)

I stocked up on my DMC because they were on a bargain :0)
Not the colors that I really needed, of course ( is that ever any different?) but they are pretty and therefor very welcome ;0)

Gisteravond hadden we een workshop van de plaatselijke Groei&Bloei afdeling, altijd leuk om aan mee te doen!
Het was er ook gezellig druk en met dit formaat object kom je gauw tafelruimte tekort...
Ik zat dan ook regelmatig bij mijn buurvrouwen in de takken en omgekeerd haha!
Het resultaat gaat lang mee: de takkenbos kan telkens opgevuld worden met andere accessoires en volgend jaar heb ik weer meer dan voldoende snoeitakken om er een nieuwe mee te maken :0)

Last night we had a workshop with the local floral club, which always is great fun to join!
It was very busy and with this size of object we soon had too little room on the tables. I got caught up regularly in my neighbours twigs and vice versa haha!
The result will stay good for a long time: the twigs can be filled up with new accessoiries and next year I will have way enough twigs to make a new one :0)Zo, nu weer tijd voor wat vingerhoedjes :0)

Well, that makes it time for a few more timbles :0)

Happy quilting!

vrijdag 21 maart 2014

Bee-tijd :0)

Bee-time :0)

De eettafel vol ( en dan is de koffie net opgeruimd) met allerlei werkjes of wat we ervoor nodig hebben. Op het aanrecht ligt een grote zak met broodjes en het beleg is genoeg om lekker uit te kunnen kiezen :0)
Waar hebben we het dan zoal over?
Ach, als gezin onder elkaar heb je het over het wel en wee van je eigen gezin, vooral hoe het met de kinderen is, waar ook weleens wat strubbelingen zijn. Heerlijk om daar even over te praten terwijl je bezig bent met je hobby; het houdt alles wat luchtiger, zeg maar ;)

The kitchen table is full (and I've already cleared of the coffee) with stuff we're working on. A big bag of buns is waiting for us and we have so much jummy things to put on it :0)
What are we talking about at one of our little bees? 
Well, as a family amongst each other we talk about our own families and especially about our kids who as we do have ups and downs. What better way then to talk about that when you have a nice project in your hands to keep the mood light ;)

Verbazingwekkend wat dat apparaat van mijn zus allemaal kan...en ze praat er nog mee ook! Hij geeft antwoord in bliepjes :0)

Amazing all the things this machine can do...and she talks with it too! He answers in blieps :0)

Mams variant van de Mysterie van Di Ford :0)

Mums version of the Mysterie from Di Ford :0)

En ik ben weer onder begeleiding van Mams mijn haak-skills aan het opwaarderen :0) Ik heb er nu vier af, allemaal van vandaag en je kunt al heel duidelijk zien welke de eerste was! Ze zien er geen van allen gelijk uit, er zit zeg maar een verscheidenheid aan kleine foutjes in haha! Al doende leert men en met zijn allen blijven ze fijn in dit project zitten...het laat ten slotte toch je vorderingen (hoop je) zien als handwerkster :0)

And I am busy upgrading my crochet-skills with the devoted attention of Mum :0) I have finished four today and you can clearly see which is the first one! They all are different, with a whole variaty of little mistakes haha! Well, we learn on the way and they will all be kept in this project...after all, they show you're getting better along the way (or you hope so) :0)

Kleine Foxy was er ook bij...tot groot ongenoegen van poes Fester...ze zijn bijna even groot haha!
Gelukkig zijn mijn sokken nog heel, want dit kleine monster vindt het fantastisch om met je sokken te spelen, liefst met je tenen er nog in ;0)

Little Foxy came along too...not liked all that much by kitty Fester...they are almost the same size haha!
Luckily my socks are still in one piece, because this little monster loves playing with socks, preferably with the toes still in them ;0)

Happy quilting!!

zondag 16 maart 2014

En ze dansen door richting de wasmachien!

And they will dance straight into the washing machine!

Mijn versie van de Dansende Dames is af, eindelijk!
Na veel twijfel en overnieuw beginnen en nog een keer overnieuw beginnen...zijn ze af!
En wat ben ik blij met ze :0)

Vele malen kleiner natuurlijk dan dat prachtige origineel. maar beter werkzaam voor mij :0)
Ik ben er erg tevreden over en ik weet zeker dat ik er prima tegen aan zal leunen, zodra ze schoon en droog (oh horror nog even...) weer op ons bed zullen liggen!

My version of the Dancing Dollies is finished, finally!
After much doubt and starting over and starting over again...they're finished!
And I am so happy with them :0)

Much smaller, of course, than the original but better suitable for me :0)
I am very pleased with how they turned out and I'm sure I will lean very pleasantly against them once they are clean and dry ( oh horrors...) and back on our bed again!

Ze zijn niet identiek...dat is niet iets wat ik kan, wil of doe ;)
En het was erg leuk om per sloop te kijken waar ik wat wilde hebben!

They are not identical...that's something I can't and won't do ;)
And it was so much fun to pick out the shapes per pillow!

Nu alleen nog de moed verzamelen om ze samen met veeeeeeeel color catchers in de was te doen :0)

Now all I have to do is gather up enough courage to throw them in the washing machine with a lot of color catching towels :0)

Happy quilting!

vrijdag 14 maart 2014

Voorjaar :0)

Spring :0)

Uit een Quilt&zo dit idee gehaald en aangepast naar mijn eigen ontwerp!
Wat ontzettend leuk om te doen, zeg, en zo snel en simpel :0)
Blaadjes op vliesofix getekend, op een stofje gestreken, uitgeknipt en weer op een ander stofje gestreken.
Gelukkig niet één keer het ijzerdraadje vergeten mee te strijken ;0)

From a Quilt&zo magazine I took this idea and made my own version!
So much fun to make, and so quick and easy :0)
I draw petals on ironing paper (the kind that sticks to two sides...), ironed it on a fabric, cut it out and ironed it to another fabric.
Luckily I did not once forget to iron the wire in between ;0)


Hij staat nu mooi voorjaar uit te stralen in de woonkamer en straks richting de Pasen dan komen er paasversieringen bij in te hangen :0)
Simpel en effectief!

It is now standing in the livingroom, being lovely and spring-like and when Easter is due I will fill it with Easter decorations as well :0)
Simple yet effective!

De Dansende Dames naderen voltooiing!! Daarover een volgend blogje meer :0)

The Dancing Ladies are near to completion!! More on that on a next blogpost :0)

Happy quilting!

vrijdag 7 maart 2014

Weer een week voorbij...

Another week gone by...

Dag, week 10 van 2014!!
En dan denk ik op deze heerlijke zonnige voorjaarsvrijdagochtend:

Wat heb ik allemaal gedaan afgelopen week?

Verschrikkelijk weinig!

Nou ja zeg ;0)

Nu het weer meer voorjaar lijkt te worden, komen andere dingen in beeld, zoals de tuin...8 enorme platanen die gesnoeid moesten worden, wat achteraf sneller ging dan alle voorgaande jaren ( handigheid zullen we maar denken haha!)

En het intens akelige nieuws dat er hier iemand vlak bij ons een gruwelijke hekel aan katten lijkt te hebben...al zoveel katten zijn uit het water hier gevist, de stakkers :0(  Eerst viel het natuurlijk niet echt op, maar de laatste weken is het achter elkaar door gegaan, waarschijnlijk door de krolse periode die is aangebroken. Iemand wil geen katten in zijn/haar tuin en degene die dat wel doen...
Heel akelig...
Gelukkig is mijn Fester er nog niet mee bezig veel naar buiten te gaan, nee, mijn theemuts vindt het nog steeds iets te koud ;0) En gelukkig komt ze nog nauwelijks uit de (buurt van de) tuin! De horror als je je lieverd verdronken vindt...moet er niet aan denken :0(

Vrolijker zaken!!

Goodbye week 10 of 2014!!
And then on this sunny springlike-fridaymorning I start to think: 

What have I done this past week??

Very little!

With spring in the air other things come up, like cutting back the 8 huge trees in our garden, which went much faster this year than previous ones ( we're finally getting the hang of it haha!)

And the very sad and disturbing news that there is someone in our neighbourhood who has a strong dislike for cats...many have been founf dead so far :0(
It has been a lot of cats lately probably due to spring...
Thank heaven my Fester does not want to go out to much yet, still to cold for her ;0) 
And she doesn't stray far from the garden, luckely!
The horror of finding your sweety dead...don't want to think about it :0(

Joyful things!!

Ik zeg: HAKEN :0)

Ja hoor, ik ben begonnen aan een haakcursus bij mijn moeder :0)
Erg leuk! Ik ben fan :0)
Dinsdag begonnen en ik moet zeggen: het ging me betrekkelijk makkelijk af! Ik zat eerst zo raar naar de patronen te kijken...tot ik het ineens zag! Toen ging er echt een lichtje op en kon ik zo het vierkantje verder afmaken zonder vragen :0)
Heel stoer van mij, vond ik ;0) Ik ben er trots op...
Alleen nog maar de basis geleerd nu, dingen zoals meerderen en minderen dan komt nog....alhoewel je bij mijn proeflapje zou zeggen dat ik de kunst van het minderen al meteen onder de knie had haha!

Gelijk twee bolletjes garen gehaald zodat ik verder kan oefenen!
En dan zonder hulp moeder in de nabijheid...dan ga ik ineens twijfelen...hoe zat dat ook alweer??? Gewoon proberen en volgende week vervolgcursus :0)
Wie weet wordt het ooit nog wat!

I say: CROCHET:0)

Yes, I've started my crochet course with my mother :0)
Very much fun! I'm a fan :0)
Tuesday I started and I have to say: it went pretty well! At first I had trouble making sense of the patterns...and then the lights went on and I saw it! I made the rest of my inner square without help :0)
I thought I was pretty good ;0) 
Just started learning the basics, of course, next week the next part of the course, when there most probably will be getting more loops and less loops ( sorry, no idea how to say that in English...) although, when you look at my practice piece you could think that I had the getting-less-loops-on-my-crochet thing already very well under control haha!

De dames vorderen ook nog steeds!
Nog één grote ster vast zetten en dan kan ik weer gaan opvullen met kleinere vormen :0)

The Ladies are getting along fine!
One last big star to sew on and then I can get on with filling up the blank spots :0)

Hoe dichter je bij het afmaken komt, hoe meer zin je er ook in krijgt!
Ik denk dat ik ze eerst ga wassen en dan pas het kanten bandje onderom erop ga naaien...of niet...ik weet  niet wat wijsheid is...eigenlijk zal het niet veel verschil maken denk ik...
Wat een monoloog ;0)

The closer you get to finishing the project the more you like doing it!
I think I will wash them first, before I put on the lace...or not...I don't really know what's better...although it probably won't matter much...
My monologue ;0)

En dan, als ik een aantal afleveringen heb opgenomen, dan ga ik heerlijk op mijn stoel bij de tv zitten en verzamel alles wat ik nodig heb om me heen...
De vingerhoedjes zijn dat nu :0)
Dan gaat mijn favoriete serie aan, heerlijk gedachteloos hoedjes aannaaien en kijken naar prachtige Engelse country homes die bekeken worden!

And when I have recorded a few episodes, I pull up my chair and gather all the stuff I need around me...
Which are the timbles for now :0)
And I turn on my favourite series, sewing without to much thought my timbles together and watch all those beautiful English country homes they go to!

Ik weet alleen nog steeds niet wat het gaat worden, die heerlijke lap met vingerhoedjes...
Misschien een tafelkleed, dacht ik gistermiddag...wie weet!
Ik probeer het in ieder geval al als dusdanig uit als ik er niet mee bezig ben...kijken of dat bevalt, van die vingerhoedjes op mijn tafel :0)

I just still don't know what they will be, eventually...
Perhaps a tablecloth of those lovely timbles, I got to think yesterday...who knows!
I am already trying it on for size, lying here on my kitchentable when I am not working on it :0)

Happy quilting!