maandag 25 februari 2013 | By: Judith

Het mandje :-)

The basket :-)

Naast geen mooie lapjes kunnen laten liggen, kan ik ook geen leuke mandjes laten staan! Vreselijk, wat een nare gewoonte...NIET :0)
Mandjes en doosjes en bakjes...ik kan er geen genoeg van hebben om allerlei dingetjes-projectjes-verzamelingen in te bewaren.

Along with the disabilty to leave alone pretty fabric, i can't get passed cute baskets! Dreadful, what a nasty habbit...NOT :0)
Baskets and boxes and tins...i can't have enough of them to keep things-projects-collections in.

Het kleinste, nee niet waar...één van de kleinste mandjes uit mijn verzameling! Hm, mandjes verzameling...misschien een mandje vinden om de mandjes in te verzamelen ;0)
Ik heb hem ontworpen om voor mij zo handig mogelijk te zijn. Eerst alle artikelen opgeschreven die IK erin nodig heb, daarna tekenen en daarna maken :-)

The smallest, no that's not true...one of my smallest baskets! hm, basket collection...perhaps i must find a basket to keep my basket-collection in ;0)
I designed it so that it suited me the best. First i wrote down all the items I needed to keep in it, then i drew and made :-)

Mijn grote ronde mand. Heerlijk! Er kan lekker veel in :-) En dat hengsel...noem me een romanticus, maar ik vind een hengsel zo charmant aan een mand! Het maakt voor mij een mand echt een mand :0)

My big round basket. Love it! I can put so much stuff in it :-) And the handle...call me a romantic, but a handle on a basket i find so charming! It makes the basket a real Basket :0)

Zelfde mand ( dat krijg je ervan als je er niet meteen meerdere van meeneemt...) andere voering.
Het rood-witte ruitje vond ik zo lief, echt iets voor een mandje :-)

Same basket ( that's what you get when you don't take more then one home with you...) other inside-cover.
The red-white blocks are so sweet, really basket-like fabric :-)

zondag 24 februari 2013 | By: Judith

Wat zit er in mijn mandje...

What's in my basket...

Het begon met deze mooie stoffen...
gevolgd door een rondje bloggen...
het vinden van een leuke nieuwe blog http://crea-marcha.blogspot.nl/...
met een super-schattig patroontje (gratis joepie :0)! )...

It started with these lovely fabrics...
followed by a bit of bloghopping...
finding a fun new blog http://crea-marcha.blogspot.nl/...
with an ever so cute pattern on it (free yeay :0)! )...

Gezellig even met zoonlief langs bij zuslief en dan gaat er ALTIJD een werkje mee :-)
Dat was het patroontje Jeannet van Marcha. Ik zag het patroon donderdag en ik wist meteen dat mijn nieuwe stofjes er perfect geschikt voor waren!
Helemaal happy was ik :0)
Malletjes gemaakt, schuurpapiertje mee en bij zus de stofjes per blokje kiezen, tekenen en uitknippen. In een paar uurtjes tijd had ik deze twee lieve mini-blokjes!

Spending a little cosy time with my son at my sisters place and then i ALWAYS take a little something to do with me :-)
That was the pattern Jeannet from Marcha. I saw it thursday and knew right away that my new fabrics were perfect for this pattern!
Made my templates, bit of sandpaper and at my sisters place choosing, drawing and cutting fabrics per block.
In only a few hours i had these sweet little blocks!

Ze heeft er zelfs een wedstrijd aan verbonden! Dus...vindt je het net als ik zo'n leuk patroon, dan zeker even hoppen naar de blog van Marcha!

hm, zo fijn, iets liefs in mijn mandje...zo fijn :0)

She even attached a competition to it! So...if you likethe pattern as much as i do, then hop on over to her blog!

hm, feels great, something sweet in my basket :0)
zaterdag 16 februari 2013 | By: Judith

zo lief :-)

so sweet :-)

Dit weekend zouden wij (moeder, zus en ik) naar de Handwerkbeurs...
maar voor mij ging het helaas over :-( 
Ik heb een bijzonder hardnekkige knieblessure die van tijd tot tijd terug komt door het hardlopen (of ondanks het hardlopen) en op dit moment heb ik hem weer. Rondslenteren is er dus gewoon echt even niet bij...zo onwijs jammer...
Moeder en zus gingen wel :0)
en namen dit voor mij mee:

This weekend we (my mother, sister and i) had planned on going to the Handwerkbeurs...
But unfortunately for me i couldn't go :-(
I have a very stubborn weakness in my knee, which reoccurs every now and then (whether it's because or even with running, i don't know) and now i have it again. Snooping around a fair just isn't going t happen now...so sad...
Mother and sister did go :0)
And brought me this:

 Superschattige snoeperige lapjes!!!!!
Zo ontzettend lief :-)
dus:

MAM EN ZUS: DANK JULLIE WEL! IK BEN ER ONTZETTEND BLIJ MEE :-)

zo voelde het toch een klein beetje alsof ik ook mee geweest was ;0)

Ever so cute fabric!!!!
So very sweet :-)
So:

MUM AND SISTER: THANK YOU VERY MUCH! I'M VERY HAPPY WITH THEM :-)

i felt a little as if i had come along ;0)

dinsdag 5 februari 2013 | By: Judith

TADAAA :-)

Mijn tussendoortje is alweer af en ach, wat was ie leuk om te maken!!

My little inbetween project is finished already and oh my, what fun it was to make!!

Ik heb hem ruw afgewerkt...dus eigenlijk helemaal niet...maar ook weer wel ;0)
De kleine eitjes heb ik stof op Hobbs gemaakt, door simpelweg los bovenop elkaar te leggen en met een halve voetbreedte op het ondergrond-ei te stikken.
Alle randjes zijn rafelig gelaten, want dat vind ik voor dit project een leuke oplossing :0)
Tussenin zit dikke fiberfill en ook de drie lagen heb ik met een hele voetbreedte gestikt. Daarna heb ik de randjes ingeknipt en gerafeld.
ophanglintje eraan en voìla: mijn paasquiltje is klaar!!
Hier ligt ie bovenop mijn bloementuin, met een paaskip ernaast, voor de sfeer.

I finished it roughly...so, not actually...but i finished it ;0)
The small eggs i made of Hobbs-filling with fabric on top. I simply stitched it down with half a foot width on the underground-egg.
All edges are frayed, which i find charming for this project :0)
In between is fiberfill, the thick one and these three layers i stitched with a whole foot width. I then cut the edges and frayed them.
Last but not least i put on a ribbon for hanging and voìla: my easterquilt is ready!!
In the picture it's lying on top of my flowergarden with an easterchicken posing next to it.


Veel quiltplezier!

Enjoy your quilting!
zondag 3 februari 2013 | By: Judith

wat ik miste...en een nieuw tussendoortje

What i missed...and something new on the side

Was een patchwork-blok!
Alle projecten van de afgelopen tijd waren applicatie-projecten: de Dancing Dollies, mijn kerstquiltjes, het mandjesvaandel...
En ineens zonk het in: ik miste het patchen!!
Als bij toverslag kwam daar de Bloggersquilt voorbij :-)

Was a patchwork project!
All my projects of the last period have been with applique: the Dancing Dollies, my christmasquilts, the Basket Banier...
And then it hit me: i missed patching!!
Like magic there suddenly was the Bloggersquilt :-)

http://neeftje.blogspot.nl/search/label/bloggersquilt

Deze kwam ik als eerste tegen: nummer 3 The star of Bethlehem!
Ik viel er als een blok voor, dus printen, paternomallen maken, stofjes zoeken, uittekenen, knippen, spelden en naalden pakken en los :0)

This one i came across first: number 3 The star of Bethlehem!
I fell head over heels for this one, so i printed, made templates, chose fabric, drew the patterns on the fabric, cut them out, collected pins and needles and away i went :0)

Grappig om te zien hoe een blok van uiterlijk verandert, als je de kleurstelling verandert ;0) Zie maar eens op de Link hoe het blok er bij haar uitziet! Helemaal leuk!
Deze blokken komen uit op 15 X 15 cm. Het volgende blok heb ik al uitgeprint klaarliggen...heerlijk, weer eens lekker patchen!

Funny to see how a block changes when you change the colourscheme ;0) Take a look at the linked blog! Very cute!!
These blocks measure 15 X 15 cm. The next block is printed and waiting...love it, just patching along!


Hm, en dan deze blokjes...
Zij zijn van de Fanny Hurlbutt quilt, die in de laatste quiltmania staat. Ook hier is weer heel duidelijk te zien, dat een blok verandert door de kleuren te verplaatsen. Ik heb hier telkens dezelfde drie stoffen gebruikt :0) Je zou het bijna niet zeggen, dat het hetzelfde blok is haha!

Hm, and then these little blocks...
They're from the Fanny Hurlbutt quilt, which is featured in the latest Quiltmania issue. Here also it's obvious how a bloch changes by replacing the colours. I used three fabrics :0) You can hardly tell, that it's the same block, three times LOL!

De bloementuin nadert (voor mijn gevoel dan...) zijn eindbestemming!
Waarom?
Omdat ik heb uitgerekend hoeveel bloemen en lossen en randjes er nog gemaakt moeten worden en ik vind dat aantal te overzien :-)
Naast het mandje staat de helft van het totaal nog te planten bloemen: 35!
Nog maar 35 te gaan dus :-)
Het is een heerlijk relaxed werkje, want ik doe dit het liefst bij de tv. Dan kan mijn hoofd met iets anders bezig zijn, dan het welbekende werkje van bloemen maken ;0)
En aangezien het zo'n welbekend werkje is, gaat de bloemenmakerij ook steeds sneller!

The flowergarden is nearing it's finish (it feels like it at least, for me...) !!
Why?
Because i've calculated how many flowers, single hexagones and side pieces i need from here on and i think the number is quit oversee-able :-)
Next to the basket is exactly half of the total of flowers i need to plant: 35!
Only 35 to go :-)
It's such a relaxing work, because i like to do it while watching the TV. My head can be elsewhere, instead of the well-known work that the flowermaking has become ;0)
And since it is such a well-known work, the flowermaking is going faster and faster!

Een stukje van een nieuw klein project...

A piece of a new small project...

Werd dit...

Became this...

En is nu zover :0)

And is now up to here :0)

Als je inzoomt op de foto dan zul je kunnen zien wat het precies wordt! En van dat schattige kleintje in het midden erbovenop, daar komen er nog een aantal van.
Een tussendoortje met het oog op de komende paasdagen ;0)
Van alles om handen, dus...hop hop aan het werk weer!

When you zoom in on the foto you should be able to see what it will become! And the little cutie in the middle on top, well, i will make a few more of those.
A little project for Easter ;0)
So, a lot to do... hop hop back to work we go!

vrijdag 1 februari 2013 | By: Judith

een grappig klein projectje

A funny small project

Toen ik las over de Create-along op de blog Moments (http://liz-moments.blogspot.ca/) bedacht ik ook een nieuw dingetje.
Ik had nog een candy pakketje van Moda liggen, in dezelfde mooie, warme kleuren als een ander mini quiltje dat ik vorig jaar maakte.
Het thema voor dit kwartaal is woonkamer/eetkamer, dus ik bedacht onderzetters. Die heb je niet snel teveel ;0)
Maar, om ze nu altijd als een stapeltje op tafel te hebben liggen, dat wilde ik niet. Dus...
ik maakte er knopen en lusjes aan zodat ze aan elkaar kunnen hangen :-)

When i read about the Create-along on the blog Moments (http://liz-moments.blogspot.ca) i thought of a new thingy.
I had one candy pack from Moda left, in the same pretty, warm colours as i used for a mini quilt last year.
The theme for this semester is livingroom/diningroom, so i thought of coasters. You don't have too many coaster that easy ;0)
But, to pile them up on my table, no, i didn't want that. So...
i made buttons and loops on them so i can hang them :-)

Hier hangen ze nog in de woonkamer, makkelijk binnen handbereik. Inmiddels zijn ze al verhuisd naar mijn oude houten wijnrek in de keuken ;0)

Here they're still hanging in the livingroom, handy within reaching distance. In the mean time they've moved to the kitchen, hanging on my old, wooden winestorage ;0)

En zo liggen ze lekker op tafel, klaar voor mijn kop thee met wat lekkers erbij!

And lying on the table, ready for my cup of tea with a little jummy on the side!

Fijn is dat toch, als je iets bedenkt en dan maakt en je geniet er van :-)

How nice is that, thinking something up, making it and enjoying it :-)

Veel quiltplezier!
Enjoy your quilting!