maandag 15 april 2013 | By: Judith

Dat was een mooi weekend!

That was a great weekend!

Waarom dan?
Nou, we zijn bij Ingrid geweest! Ingrid, die he-le-maal vanuit het Brabantsche land naar hierboven was gereisd voor haar laatste trunkshow!
En ja, het is waar wat al zoooooooooovelen voor mij hebben gezegd: wat een vrouw! Door haar verhalen, ben ik nog weer anders naar quilts gaan kijken.
Voor mij, als quiltster, hebben quilts natuurlijk al een diepe betekenis, maar de emotie die zij, Supergoof, in haar quilts en verhalen eromheen stopt, geven een diepere dimensie eraan. Het Medicijn Quilten...

Ingrid, Supergoof: dank je wel voor je openheid en je prachtige quilts en verhalen!

Why is that?
Well, we went to see Ingrid! Ingrid, who had travelled from way down south in Holland to the north of Holland for her very last Trunkshow!
And yes, many, many before me have said it, but: What a remarkable woman! Due to her stories i have found another way of looking at quilts.
For me, being a quilter, all quilts have deeper meaning, but the emotion she, Supergoof, puts in all her quilts and stories...it just gives them another dimension. The Medicine called Quilting...

Door alle spanning natuurlijk vergeten het fototoestel mee te nemen... Ja, dat heb je soms ;0) Telefoon kan ook, maar dat is minder stabiel dan een camera. Dus ik heb het gelaten (wel geprobeerd) en alleen maar geluisterd, gelachen, verdriet geproefd, meer gelachen!

Due to all the excitement i, of course, had forgotten my camera...yes, that happens sometimes ;0) My Phone would have been an option, but it is less stabile than a camera. So, i just let it be (i've tried though) and just listened, laughed, tasted sadness, laughed even more!

Waar ik wel een foto van heb, zijn mijn Scotty Dogs :0)
Zaterdagmiddag gescoord bij de trunkshow: lapjes voor hondjes en hun achtergrond! Heerlijk, gisteren fijn aan het tekenen, knippen en naaien geweest:

What i did take a picture of, are my Scotty Dogs :0)
Saturday afternoon i scored a few fabrics for the dogs and their backgrounds. Lovely, spent a part of my sunday drawing, cutting and sewing:

De lapjes...

The fabrics...


En de hondjes!

And the doggies!

Happy quilting!
vrijdag 12 april 2013 | By: Judith

opruimen...

Cleaning up...

Tja, eens in de zoveel tijd moet je er toch aan geloven: opruimen! In dit geval was mijn stoffenkast het slachtoffer van mijn opruimwoede :0)
Kijk, zo ziet het er allemaal netjes en onschuldig uit:

Well, every now and then you just have to get to it: cleaning up! In this case my fabricstorage was the victim of my spring-cleaning-enthousiasm :0)
Look, now it looks all neat and innocent:

Het is eigenlijk de kledingkast van de babykamer, waar mijn man lang, lang, lang geleden sliep ( niet in de kast natuurlijk maar in het bijpassende wiegje haha). Mijn zoon heeft er ook van mogen genieten (hij is 9 jaar nu).
Dit is zo'n erfstuk, dat je graag wilt bewaren! Maar om er nu niets mee te doen...nee, dat is ook niets. Dan is het al gauw een enorme sta-in-de-weg.
Dus jaren geleden heb ik hem naar boven (de zolder is mijn naaiterrein) laten tillen en sindsdien is het de gelukkige bewaker van mijn stof-schatten :0)

It is actually the wardrobe that is part of the babyroom my husband lay in long, long, long ago (not in the wardrobe of course but in the matching crib haha). My son has occupied it too (he is 9 years old now).
This is an heirloom you just want to keep! But to do nothing with it....no. Then it will be in the way.
So, years ago i had it brought up ( since the attic is MY space) and ever since it has been the happy guard of all my fabric treasures :0)

Zo ziet het er nu uit:

This is how it looks now:

En ja, ik ben vergeten even een foto te maken van de chaos die erin heerste...Nu lijkt het alsof ik weinig stofjes heb OH NEE!!!
gelukkig ga ik morgen met moeders naar de Allerlaatste Trunkshow van Supergoof, hier in Sneek en daar staan TWEE winkeltjes: Dotty en Gelreboem stoffen :0) Tijd voor de hoognodige (dat bewijs is nu wel geleverd op foto) voorraad aanvullingen!

And yes, i have forgotten to take a picture of the chaos that was here before i cleaned up...Now it seems like i have a great shortage of fabrics OH NO!!!!
Thank heavens i'm going to the very last trunkshow of Supergoof right here in Sneek tomorrow with my mother. There will be TWO shops present: Dotty and Gelrebloem stoffen :0) Time for the (proved by photo) necessary stocking of lots of fabrics!

Als je dan zo aan het opruimen bent, dan kom je nog wel eens wat tegen. Ja van alles eigenlijk haha! Maar ook de lapjes van de lapjesruil. Daar had ik al snel voor besloten om er een klosje van te maken. Dus:
vanmiddag de linialen, potloden, scharen en schuurpapier er bij gepakt en de benodigde twee malletjes op maat gemaakt. Ik wilde geen stof weggooien, dus heb ik het strak uitgerekend en getekend :0)

When you are busy cleaning up, you come across things. Well, lots of things actually haha!
But i came across the fabrics of the fabricswap. I had quickly decided it would become a Klosjesquilt. So:
this afternoon i took out my rulers, pencils, scissors and sanding paper and made the two necessary templates. I don't want to throw away fabric so i've drawn it out to fit precisely :0)

En dan maak je een fout...

And then you make a mistake...

Ik had de maat van het vierkant niet goed uitgetekend, dus snel hersteld, wat gelukkig heel makkelijk te doen was, pfieuw!

I hadn't drawn the square right, so i mended that quickly, which was quit easy to do, pfieuw!

Nieuw vierkantje gemaakt en voíla: een kloppende klos :0)

Made a new square and Voíla: a perfect spool :0)

Zie, het past er precies op!

See, it fits perfectly!

En dan nog, last but not least: ik heb het Jeannetje gedubbeld en ze ligt er helemaal klaar voor om gequilt te worden!
Ze wordt een kussen. De hoeken vond ik zo wel weer eens anders en aangezien ik het binnenkussen ook zelf maak, kan ik het mooi aanpassen.

And then, last but not least: I've sandwiched Jeannetje and she is all ready to get quilted!
She will become a pillow. the corners i thoughted are a bit different like this and since i will be making the stuffed pillow for inside myself, i can adjust it just right.

Verder was ik nog met mijn blog bezig geweest, gezien het voor mezelf toch een soort archief is van alles waar ik mee bezig ben :0)
Er zijn twee pagina's bijgekomen: kijk maar eens bovenaan de pagina!

I have also been busy with my Blog, since it is sort of an archive for myself of everything i'm working on :0)
I've added two pages: just check the top of this page!

Happy quilting :-)
zondag 7 april 2013 | By: Judith

knoopjes

knots

Heel veel knoopjes worden er gemaakt :0)

A lot of knots are being tied :0)

En net als de quilt, zijn de DMC draden voor de knoopjes ook scrappy! Nu heb (inmiddels na al de al gemaakte knoopjes had ) ik een hele bak vol met losse strengen DMC, dus dat kwam goed uit.

And just like the quilt, all threads of DMC for the knots are scrappy too! Now, I have ( almost more like had after all the already tied knots ) a basket full of loose strings of DMC, so no problems there.


En als je dan denkt: goh, wat schiet ik lekker op...niet dus zodra je weer een stukje verder de quilt afrolt haha! Ik ben nog wel even bezig, heerlijk...

And when you think: well, isn't this going just great...think again, because when i roll down the quilt a bit further there's a lot more to knot haha! I'll be quit busy for some time still, lovely...

happy quilting!