maandag 25 augustus 2014 | By: Judith

En ineens was het alweer eind augustus..

And all of a sudden it's the end of august...

Zo, vakantie c.q. blogpauze (niet gepland maar toch gebeurd) voorbij :0)
De Wonky ligt nog steeds net zover klaar: gedubbeld en 1 vak is gequilt...dit moet anders want ik vind het veelste priegelig op die lekkere robuuste quilt! Grovere steken, grotere patronen, dat moet het worden...uiteindelijk ;0)

Niet in Engeland geweest, nee, wij zaten in zuid-Frankrijk, maar toch een aankoop van daar!
Moeder en zus zijn er wel geweest en ooh, wat hebben ze het er leuk gehad! En dan heb ik nog maar een heul klein stukje gehoord tot nu toe :0)
Hier in Nederland niet tot nauwelijks te krijgen, dus heel lief: ze zijn voor mij op de Festival of Quilts gaan zoeken naar een nieuw boek voor mij van Bonnie Hunter!
En gevonden!!

Well, holiday and blogstop (not a planned stop but it happened anyway) have passed :0)
The Wonky is still as far as it was: doubled and 1 area quilted...but it has to be different because I find it way too skinny for such a robust quilt! Bolder stitches, larger pattern, that it will have to be...eventually ;0)

Not been in England myself, no we were in France, but I had a purchase in England anyway!
Mom and sister did go and ooh, they had such a good time! And I haven't heard all their stories yet :0)
Here, in Holland, they are hard to get by, but they searched for me in England, at the Festival of Quilts and found a new book from Bonnie Hunter for me!

Happy, happy me!!!

Verder heb ik nog wel iets quilterigs gedaan in deze vakantie ;0)
Ik was begonnen aan een nieuwe quilt, eigenlijk twee...maar de ene is een cadeau, dus daar laat ik nog niet veel meer van zien dan dit:

I have done some quilty stuff this passed holiday ;0)
I started a new quilt, well, actually two...but one is a gift, so I won't show much more now than this:

1 1/2" vierkantjes, allemaal scraps...

1 1/2" squares, all scraps...

Die worden genaaid tot fourpatches, heerlijk simpel :0)
Maar dit is nog maar een aanloop tot de gehele quilt, natuurlijk! Er moeten nog wat kleine details uitgevogeld worden om de quilt persoonlijk te maken...en daarvoor moet ik eerst aan het experimenteren, spannend!!

Which are made into fourpatches, nice and easy :0)
But this only a small part of the quilt to be, of course! There are a few things I need to figure out how to make them work to personalize it...and I will have to experiment for that, exciting!!

De andere quilt, die ik gewoon lekker voor onszelf maak is deze:

The other quilt, which I am making for ourselves is this one:

Een echte String Spiderweb :0)

A real String Spiderweb :0) 

Ben benieuwd hoe deze groot gaat worden!

Wonder how this one will look big!

Happy quilting :0)
nieuwe blog!!