zondag 27 april 2014 | By: Judith

Helemaal happy met mijn nieuwe machientje!

Really happy with my new machine!

Hij is simpel, heeft een lekker kleurtje bij zich en is stiller :0)
Wel weer even wennen...ik kon natuurlijk niet zomaar, huppekee, een draad inrijgen en gas geven...
Nee, daar moest eerst het boekje bij en lezen en plaatjes kijken (ik ben iemand die het liefst gewoon maar doet en dat een ander dan de gebruiksaanwijzing doorneemt haha...maar dat ging niet hiermee, gezien ik de enige ben hier thuis die naait)

It is simple, has a cute color and he is less noisy :0)
It did take a bit of getting used to...I couldn't just put in a thread and push the gas...
No, I had to take up the manual and read and watch pictures (and I'm the kind of girl who doesn't read those, I just go and let someone else do the reading haha...that wasn't an option since I am the only one where who sows) 

NATUURLIJK gelijk een project erop begonnen :0)
Whoehoe, een Bonnie Hunter blok!
Ik kijk nu al een tijd naar haar quilt-cam video's en ik vond het er zo leuk uitzien, dat ik een blok daarvan heb uitgezocht en had bewaard voor mijn nieuwe machientje :0)
Een naam voor het machientje is inderdaad helemaal zo gek nog niet, dus hoe ga ik de mijne noemen??
Ik ga er over nadenken :0)

OF COURSE I started a project :0)
Whoohoo, a Bonnie Hunter block!
I have been watching her quilt-cam videos for a while now and I had picked out a block do make on my new machine when it arrived :0)
A name for it might not be such a bad idea, so how am I going to call it??
I'll give it a good thought :0)Allemaal vierkantjes snijden van 2,5"

Cutting squares of 2,5"

Hoekjes scraps erbij grabbelen...

Corner scraps to go with it...

Proberen hoe het eraan vast moet...het Leader/Ender gebeuren vergt nog enige oefening ;0)

Trying it on...the Leader/Ender concept takes more practice ;0)

Voíla, een Wonky Wishes blok :0)
Op mijn nieuwe machientje!
Met best veel gezoek hoe ik de 1/4" naadtoeslag moet vinden (er zit nu allemaal tape op mijn machine!)
Het voetje is breder dan 1/4" dus dat moest ik helemaal uitmeten...mogelijk kan ik er nog een ander voetje bij vinden, die wel de juiste breedte heeft?

Voila, a Wonky Wishes block :0)
From my new machine!
It did take me quit a while to pinpoint that 1/4" seam allowance (there's a bit of tape now on my machine!)
The presser foot it a bit wider than 1/4" so I had to measure it out...possibly I can find another foot that has the right size?

En ik schreef al eerder, dat ik niet echt gek ben op quiltboeken...
Maar ik had wel heel veel zin in een boek van Bonnie Hunter! Zij gaat om met materiaal zoals ik dat mooi vind: recyclen, gebruikte stoffen uit kleding en dergelijke, zoveel mogelijk "groen" en dat spreekt mij heel erg aan.
Dus na enig zoeken kon ik 1 boek van haar hier vinden, via Lohuis-Tijhuis:

And I wrote about it earlier, I am not that fond of quilting books...
But I did want a Bonnie Hunter book! She has a way of working with materials that I really like: recycling, used fabric from clothes and stuff, more "green" and that appeals to me.
So, after a search I could find 1 book of her, through Lohuis-Tijhuis:

Zo ontzettend blij ermee :0) :0) :0)
Het is mijn nieuwe "bijbel" !
Dus, tijd voor mij om weer verder te snijden en naaien!

So happy with it :0) :0) :0)
It is my new "bible"!
So, tome for me now to get back to cutting and sewing!

Happy quilting :0)
zaterdag 12 april 2014 | By: Judith

Quilt-cam plezier!

Quilt-cam fun!

Ik geniet! Lekker met de Quilt-cam video's van Bonnie Hunter op de achtergrond is het fijn werken :0)
Het gezellige geklets op de achtergrond met alle handige en nuttige informatie die zij onderwijl geeft, werkt het fijn door. Het gesnor van haar naaimachines (en blijkbaar heeft ze veel verschillende!) maakt het minder alleen op mijn hobbykamertje op zolder :0)

My joy! With the quilt-cam videos of Bonnie Hunter in the background it is nice working :0)
The chatter of her on the background and all of the tips and remarks she makes, love it! Her trusty sewing machines snor on the laptop (and apparently she has many different ones!) makes it feel less alone on my sewing attic room :0)

Waar heb ik aan gewerkt terwijl zij op de achtergrond werkte?
Aan een gepimpte AH tas, die ik eens op een ander blog zag van haar http://eennieuwproject.blogspot.nl/!
Ik had al drie tassen gekocht bij de AH (ook voor moeder en zus een exemplaar!) en gisteren heb ik de mijne uit elkaar getornd. Tot dit rommeltje:

What have I been working on meanwhile?
On an upgraded bag from a supermarket, which I had seen earlier on her blog http://eennieuwproject.blogspot.nl/!
I had already bought three of those bags ( also one for my my mother and sister!) and yesterday I unpicked mine to this pile of clutter:

Ik had ook al snel bedacht wat ik wilde gaan doen met de nieuwe buitenkant!
Mijn twee blokken die ik had gemaakt voor het quilt-along-hexagon gebeuren waren perfect op maat voor deze tas :0)
Alleen nog aan beide kanten een randje met scrap-vierkantjes eraan zetten om helemaal op maat te maken!
En dat heb ik dus op mijn oude naaimachientje genaaid terwijl ik naar quilt-cam luisterde :0) Heerlijk!!

I had soon found what I wanted to use on this bag!
My two blocks for the quilt-along-hexagon project are perfect for this :0)
All that was needed was a row of scrap squares on both sides to make it fit!
And that is what I was doing while listening to quilt-cam :0) Love it!!

Het blok...

The block...

De scrap vierkantjes!

The scrap squares!

Een lange rij :0)

A long row :0)

En eraan vast! Gedubbeld en wel :0) Morgen quilt ik hem door, niet al te moeilijk hoor! Dan nog een achterkant maken...ik denk met een opbergvak voor een liniaal of iets dergelijks...en dan moet ie weer in elkaar.
En dat kan nog wel eens een probleem worden, hoorde ik vanmorgen...

And attached! Doubled and all :0) Tomorrow I am going to quilt it, not to difficult, mind you!  Then a backside is needed, probably with room for a ruler or something...and then it must be stitched together again.
And that can be a bit of a problem, I heard this morning...


Mijn ouwe, trouwe B52 naaimachine maakte nu ook bij het lichte werk een piepend en stampend geluid in het huis waar de naald wordt bewogen...niet goed, dus! En onderhoud kost rond de 75 euro en dat is ie niet meer waard ben ik bang :0(
Dus, de stoute schoenen aangetrokken en naar de plaatselijke naaimachinewinkel getogen...jammer, jammer zo klantonvriendelijk daar...er werd niet enthousiast meegedacht of geholpen, echt heel jammer...
Wel een nieuwe machine besteld daar, maar dat is eigenlijk omdat ik de verkoper in de buurt wil hebben voor als er iets mee is of als ik iets bij wil bestellen...zucht...
Maar ik heb hem dus helaas nog niet! Een weekje wachten...en geduld heb ik niet veel, maar het moet :0)
Hopelijk bevalt ie goed, mijn nieuwe, simpele naaimachine!
Vast wel :0)
Ik zie er naar uit!!

My old, trusty sewing machine made sqeaking and pounding noices while sewing lightly, so that is not good! And maintenance costs about 75 euro and I don't think it is worth that anymore :0(
So, I took off to the local sewing machine store...shame shame, so not friendly helped...not a bit of enthousiasm for me and my purchase, such a big shame...
But I wanted to buy one close by so that if need be, I am close to the seller!
I don't have it yet, unfortunately, it had to be ordered! A week of waiting awaits me...and I am not really patient, but I have to be :0)
Hopefully it will be a good purchase, my new and simple sewing machine!
It has to be :0)
I am looking forward to it!!

Happy quilting!!
nieuwe blog!!
dinsdag 8 april 2014 | By: Judith

593

Zoveel hoedjes zitten er tot op dit moment aan mijn vingerhoedjeslap :0)
Het klinkt, vind ik, als "niet zoveel" maar als je hem dan ziet, dan meet hij nu ongeveer de helft van de tuintafel!
En daar mag hij op zodra hij klaar is :0)
Dus met mooi weer gaan lapje en ik naar buiten en passen dan even, even genieten van hoe gezellig dat gaat worden!

That's how many timbles are currently on my timbles quilt :0)
It doesn't sound like much, I think, but when you see it laid out then it measures almost have of the garden table!
And that is where he may go when he's finished :0)
So, with nice weather, top and I go into the garden for a quick measure and a moment of enjoying the way it will be when finished!


Er zitten zoveel mogelijk verschillende lapjes in, van de kleinste stukjes...en de vreemdste lapjes ;)
Zoals dit vogeltje:
deze stond op een lange paneellap van een soort zeegezicht. Hm, ja, en dan? Het lapje ligt er al jaaaaaaren! Want ja, zonde om weg te gooien, welk lapje dan ook...
Tot ik van het weekend nieuwe hoedjes wilde knippen voor variatie! Ik legde mijn malletje erop en hij paste zo mooi :0)
Het zijn dit soort lapjes, die dat heerlijke speurwerk maken, die zo leuk zijn om weer tegen te komen als de lap geaaid wordt en straks als ie op tafel pronkt!

There are as many as possible different fabrics in this top, of the littlest pieces...and the strangest ;)
Like this bird:
It is on a long piece of a sea view fabric. Hm, well, and then what? I've had this piece for years! And throwing away is not done for me, whatever piece of fabric...
Until this weekend when I planned on cutting new timbles for variation! I put my template on top of the fabric and the bird fitted perfectly :0)
It is this little pieces that make a fun spot-the-fabrics quilttop, which are so much fun to come across when you lovingly stroke your top and later, when it is making my table look pretty!Wat naaigerei kan natuurlijk niet ontbreken!!!

Some sewing items have to be in here!!


Zo begin ik elke nieuwe rij van deze top:
Al mijn geknipte hoedjes worden uitgestald en dan sneupen, grabbelen, passen en leuk vinden!

This is how I start every new row of this top:
All my precut timbles are presented on my table and then I get to snoop, pick, try on and like!

Dan stapel ik ze van onder naar boven en prik ze vast op het eerste hoedje van de vorige rij, alles veilig bij elkaar!
Zodra ik aan het naaien ga, dan komt het stapeltje hoedjes voor me te liggen en hoef ik alleen nog maar gewoon de bovenste te pakken.

Then I stack them from bottom to top and pin them on the first timble of the last row, neatly together!
When I am ready to sew them on, the stack will be in front of me and all I have to do then is pick up the top one and stitch it on.


Daar gebruik ik dit FANTASTISCH handige speldenkussentje-op-ring voor :0)
Het was even proberen op welke vinger hij het beste werkte en voor mij is dat mijn llinkerduim! Geen gedoe meer met: waar is mijn speldenkussen gebleven???
Ik ben zo blij met dit dingetje :0)

And I use this FANTASTIC little pincushion-on-ring for it :0)
It was a bit of trying out on which finger it works best and for me that's my left thumb! No more: where did my pincushion go??
I am so happy with this little thingy :0)

Happy quilting!!


vrijdag 4 april 2014 | By: Judith

Long time no blog :0)

Zo, dat is even geleden....
Niet dat er niets gedaan wordt, maar ja, om nu elke keer over de vingerhoedjes te schrijven en er foto's van te plaatsen...is ook niet leuk :0)
Want daar ben ik oh zo druk mee bezig de laatste tijd!
Hoedje na hoedje na hoedje
Maar een verschil op foto is niet te zien, omdat grootte zich niet duidelijk laat zien op foto, maar hij vordert gezellig!

Waar ik wel een foto update van heb, is mijn haakwerk :0) 
Een kleurtje erbij gekocht en een nieuwe opzet van squares: in 1 kleur per square.

Well, that's been a while...
Not that I have done nothing, but to keep posting about my timble quilt just isn't much fun :0)
Because that is what I've been hard working on lately!
Timble after timble after timble
But a real difference in progress doesn't show on photo, but it gets along great!

What I do have a photo update of is my crochet :0)
I bought an extra blue color and made a new start: one color per square.

Ik heb gemerkt dat het onder het welwillende toeziend oog van moeder beter gaat dan zonder...een fout door veel kletsen met zus is dan gauw gemaakt haha! Gelukkig ook weer snel opgelost en zo gaat ook dit gestaag doch langzaam verder :0)

I've noticed that I work best with my mother watching over my shoulder...a mistake is easy to make when you're busy chatting with your sister haha! Luckily I could correct my mistake quick and easy and this project grows ever so slowly :0)

Mijn DMC even aangevuld omdat er een aanbieding mee was :0)
Zul je zien, dat het weer net niet de kleuren zijn die ik echt nodig had, maar mooi zijn ze wel en dus welkom ;0)

I stocked up on my DMC because they were on a bargain :0)
Not the colors that I really needed, of course ( is that ever any different?) but they are pretty and therefor very welcome ;0)

Gisteravond hadden we een workshop van de plaatselijke Groei&Bloei afdeling, altijd leuk om aan mee te doen!
Het was er ook gezellig druk en met dit formaat object kom je gauw tafelruimte tekort...
Ik zat dan ook regelmatig bij mijn buurvrouwen in de takken en omgekeerd haha!
Het resultaat gaat lang mee: de takkenbos kan telkens opgevuld worden met andere accessoires en volgend jaar heb ik weer meer dan voldoende snoeitakken om er een nieuwe mee te maken :0)

Last night we had a workshop with the local floral club, which always is great fun to join!
It was very busy and with this size of object we soon had too little room on the tables. I got caught up regularly in my neighbours twigs and vice versa haha!
The result will stay good for a long time: the twigs can be filled up with new accessoiries and next year I will have way enough twigs to make a new one :0)Zo, nu weer tijd voor wat vingerhoedjes :0)

Well, that makes it time for a few more timbles :0)

Happy quilting!