zondag 9 juni 2013 | By: Judith

HET VERHAAL VAN...

THE STORY OF...

Een bloementuin.
ooit (inmiddels lang geleden!) gezien in de Vignette (de allereerste, jaja) en meteen verkocht :0)
gek ben ik op hexagonnen, je kunt er zoveel mee doen. Altijd werk ik op dezelfde manier met hexjes: een kartonnen malletje, plastic malletje om de stoffen met naadtoeslag op de stof over te nemen, rond het kartonnen malletje vouwen en vastzetten met gekleurde (ja, dit is heel belangrijk: je wordt veel blijer van gekleurde) paperclips en vastzetten met een snelle steek via de hoekjes.
Zo ook deze hexjes...

A flowergarden.
One day (it has been quit a while back now) I had seen it in the very first Vignette and I was sold immediately :0).
I simply love hexagons, there are so many things you can do with these. I Always work the same way when making hexagons: a template of cardboard (not too thick), a plastic template for drawing the shape with a bit extra onto the fabric, fold the fabric around the cardboard template and fixating it with colourful ( yes, this is very important: you get way happier from colourful) paperclips and sewing it around with a quick stitch over the corners.
And I did these ones the same way...Voor deze bloementuin werden het veel bloemen, dus ook heel veel hexjes!

For this flowergarden it became a lot of flowers, so it also were a lot of hexagons!

In 2011 ben ik ermee begonnen.
Heel enthousiast, maar toen heb ik het project in de zomermaanden neergelegd...om er pas veel later weer mee verder te gaan!

In 2011 I started this quilt.
Very enthousiasticly, but I put the project aside for the summer...only to pick it back up way later!

De losse bloemen werden aan elkaar genaaid, wat helemaal niet op leek te schieten! Ik denk dat dat de reden was, dat ik er zo lang niet mee bezig wilde: telkens hetzelfde doen en er zo langzaam pas iets van resultaat van zien...

The single flowers were sewn together, but it just felt like it didn't move forward! I think that that was the main reason why I didn't feel like picking it back up: doing the same thing over and over again and still being so far away from finishing it...

 
Maar ik pakte het weer op en zette mijn verstand op nul, want ja: het is wel een heul leuk project!!!
Bloem na bloem begon ik weer aan te zetten (volgens de Vignette moest je telkens blokken van vier bloemen in elkaar naaien en dan in een rij naaien, maar dat handigde mij to-taal niet!) en omdat ik de methode veranderde werkte het ineens vele malen prettiger...en sneller ;0)

But I did pick it back up and just got on with it, because, well: it was such a fun and lovely project!!!
Flower after flower I put on ( according to the Vignette magazine you had to make blocks of four flowers and put them into rows, but that just wasn't working for me!) and because I changed the method of working it just went on much more pleasant...and faster ;0)

De bloemen maakte ik lekker voor de tv :0)
Eerst kijkend naar As the world turns ( jemig, wat baalde ik dat die soap ophield :-( , bah!) en later terwijl ik keek naar de BBC Escape to the country. Stapels bloemen maakte ik haha!

The flowers I made while watching TV :0)
First watching As the world turns (man, was I disappointed when that soap stopped :-( , darn!) And later while watching the BBC Escape to the country. Heapes of flowers I made haha!

En de tuin groeide...en groeide...en leuk dat ie werd! En meer zin ik kreeg om hem af te maken!!

And the garden grew...and grew...and pretty it became! And the more I wanted to get it finished!

 
En eigenlijk een beetje onverwacht...was ik zover dat hij gedubbeld kon worden...

And, really it was a bit unexpected...the time had come it was ready for the backing and filling...

Het was zo'n beetje de eerste keer dat ik zelf de voorkant zag LOL!

It was pretty much the very first time I myself saw the front of it LOL!

Het knopen kon beginnen! En ook dat kostte nog best veel tijd...en ruimte, want oh jee, wat was het een joekel geworden: 240 bij 220 cm!!! WAUW!

The knotting could begin! And that took a lot of time...and space, because, oh dear, it had become an enormous piece: 240 by 220 cm!!! WOW!

Meters binding werden er genaaid. Stof werd erbij gekocht, want ik had het plan om twee randen in punten te laten...maar dat was niet te doen, helaas!

Metres of binding were sewn. Fabric was bought, because I had the intention of making two sides in points...but that wasn't do-able, unfortunately!


Dus...de binding toch er maar recht op en knippen maar!

So...the binding was put on in a straight line!

En toen...EINDELIJK...kon het omnaaien van de binding beginnen...
Ook wel bekend als: de laatste momenten voor het af zijn van de quilt :0)
Gewoon, weer lekker voor de TV met die zware en warme deken gezellig over mijn voeten, betrekkelijk onhandelbaar in de handen haha!

And then...FINALLY...I could start the turning and sewing of the binding...
Also known as: the finishing of the quilt :0)
Nicely placed in front of the TV with the warm and heavy quilt over my feet, cozy, but really inept to work with by hand haha!

De lieve viervoeter Fester hielp ook niet echt...ze was de quilt al fijn aan het testen nog voor hij helemaal af was ;0)

The sweet cat Fester wasn't helping also...she was already test-driving the quilt before it was completely finished ;0)

De hoekjes waren verdraaid lastig, omdat ik na het aanzetten van de twee lange kanten binding nog de manier van binding voor de kortere kanten verandert heb...maar ook dat is gelukt naar tevredenheid :0)

The corners were pretty nasty, because I had already put on the long sides of binding before I changed the shorter sides...but I pulled it of, much to my own satisfaction :0)

Gisteren, zaterdag 8 juni 2013, was hij ineens helemaal af...
Wauw!
en...
Jammer :0(
en...
WAUW!!!

:0)     :0)    :0)   :0)   :0)  

yesterday, saturday june 8th, it was all of a sudden all finished...
WOW!
and..
Pity :0(
and...
WOW!!!!!

:0)   :0)   :0)   :0)   :0)
Van deze bloementuin ga ik nog jaren genieten!!!
En het allermooiste?!
Het maakt niet uit welk jaargetijde het is: Deze tuin is altijd op zijn aller,allermooist :0)!!!!!

I am going to enjoy this flowergarden for years to come!!!
And the best part?!
No matter what season it is, this garden will Always be at its very, very best :0)!!!!

4 reacties:

yvonne zei

Wauwww daar mag je best trots op zijn .
Heel mooi hoor !!!!!

Marguerite zei

Ohhhhh wat prachtig.
En wat een joekel.
Gelukkig is het hier niet zo warm dus vanavond kan je hem meteen uitproberen en lekker warm worden.
Groetjes Marguerite

Sis Voorn zei

Superleuk geworden !!!
Geweldig gevoel, toch ? ;-)

christine zei

wat een parchtige tuin is dit geworden en echt een grote quilt petje af hoor .
christine