donderdag 24 januari 2013 | By: Judith

Mandjesvaandel :-)

Basket Banier :-)

De allereerste AFFO van 2013 :-)
Vandaag de roosjes binnen gekregen, die ik had besteld en er meteen opgenaaid.

The very first Finished Project of 2013 :-)
Today i got the ordered roses and i've put them on straight away.

Een kleine detailfoto, van een mandje met de roosjes en een hart-hangertje.
Waarom het zo lang heeft geduurd om deze quilt echt af te maken???
Ik...weet...het...echt...niet!
Maar hij IS af :0)

A little detail of a basket with the roses and a little heart pendant.
Why did it take so long to really finish this quilt???
I...don't...know!!! Really, i don't...
But finished it is :0)

Hij hangt nog steeds aan de kartonnen rol, trouwens ;0)
Ik had niets anders, maar wel een stapel scrapbook papier en boekbinderslijm! Tja, en dan is een kartonnen rol zomaar gepimpt :-)
Een touwtje (gewoon voor in de tuin, henneptouw) erdoorheen en hangen maar!

It is still hanging on the cardboard roll, by the way ;0)
I didn't have anything else, but what i did have was a pile of scrapbook paper and glue! Well, that bit of cardboard got pimped up to a lovely item to hang my quilt on :-)
A piece of yarn (just ordinary gardenyarn) and hanging it is!

Ik ben er blij mee!
Mijn eerste affo van dit jaar :-)
genietend dat hij nu echt in mijn kamer hangt!

I'm really happy with it!
My very first finish this year :-)
Enjoying it hanging in my livingroom now!

Veel quiltplezier!
Enjoy your quilting!
maandag 21 januari 2013 | By: Judith

aanpassingen

Changes

Een patroon kan je nog zo aanspreken, maar ik heb wel gemerkt, dat er altijd wel iets aangepast MOET worden. Niet eens een kwestie van willen, dus.
En dat is niet erg, hoor! Nee, zeker niet. Het maakt de quilt echt van jezelf, denk ik.
Zo ook met de Dancing Dollies...

A design can be so appealing to you, but i've noticed, that changes HAVE to be made. That it's not always that i WANT to change a design.
And that is not a bad thing, though! No, most certainly not. It makes the quilt really your own, i think.
That's the case with my Dancing Dollies...

De lange kanten van mijn laken worden al druk bedanst door hoofdloze, armen-missende dames ;0)
Die kanten had ik al helemaal uitgerekend...
En nu was ik dus toe aan de kortere kanten van het laken. Netjes de mal heen en weer geschoven, streepjes zetten, kijken hoe ik uitkwam...
Niet dus!
Hmmmmm, de denk-muts kon op.
Met de hulp van mijn lieve knul van 9 jaar, die ernstig naast me op zijn hurken kwam zitten, toen ik het hele laken uitgespreid had. Hij keek eens goed, knikte en daar kwam het:
"Mama, daar in het midden kun je wel een kerk bouwen," zegt hij heel serieus.
Ik helemaal verbaasd, want over het middenstuk zat ik op dat moment ook net te denken en ook nog in een soortgelijke richting :0)
"Waarom?"vroeg ik hem dus maar want ik was echt benieuwd naar zijn idee.
"Dan kunnen ze daar allemaal zo mooi omheen dansen. Ze dansen toch, mama?"
"Denk er maar even over na," kreeg ik vervolgens met een vaderlijk klopje op mijn schouder te horen...
heerlijk, die wijsheid :-)!!

The long sides of the cloth are already being danced on, by headless, arm-missing ladies ;0)
Those sides i had measured out...
And then i came to the short sides. Neatly i placed my template upon the line, made marks, checking how well it would work out...
It didn't!
Hmmm, put my thinking cap on.
I got help from my lovely nine year old boy, who came sitting next to me, when i had spread out the whole piece of fabric. He took a good look at it, nodded and there it was:
"Mum, there in the centre you van build a church, " he said ever so sincere.
I was flabbergasted, i was just poundering over the centre piece too :0)
"Why?" i asked him because i was really interested in his idea.
"Then they can all dance around it and that's pretty. They are dancing, aren't they?"
"You think about it," he said then and stood up, giving me a fatherly pad on the shoulder...
You have got to love that wisdom :-)!!

Maar ja, het ging eerst even om de korte kanten van het laken.
Daar was snel genoeg iets op bedacht en na het nodige reken en tekenwerk had ik een nieuwe mal:
van een mini-danseresje :-)

But, first there were the short sides.
I figured it out soon enough and after some math and drawing i had a new template:
a mini-dancing-dolly :-)


16 heb ik er nodig op 1 kant. 8 meisjes aan elke kant van de middelste grote Dollie. Helemaal leuk, al zeg ik het zelf :0)
Ik vind ze er bijzonder goed bij passen, die kleine danseresjes. Zo heb ik iets spannender randen aan mijn quilt.
Zo werd het Moeten veranderen van het patroon, toch ook wel een gewilde oplossing :0)
Gisteravond heb ik ze allemaal gezoomd en vanmiddag...ja, vanmiddag mogen ook zij de dansvloer op!
Ik ben erg benieuwd hoe het zal staan!!

16 I'll be needing for 1 side. 8 girls on either side of the big dollie in the middle. So much fun, even if i say so myself :0)
I think they fit in perfect, my little dancers. This way i'm adding a bit more excitement in the borders of my quilt.
And the ' Have to change the design ' became a desired sollution :0)
Yesterday evening i seamed all dollies so this afternoon...yes, this afternoon they can enter the dancefloor!
I'm very curious how it will look!!


Hier kun je een beetje zien hoe ze naast elkaar lijken, qua grootte. Ook de armpjes moet ik er een beetje voor aanpassen, maar daar heb ik ook al ideetjes over...
Ah, zo fijn, om een quilt onder en door je handen te zien groeien :-)

Here you can see a little how they look next to each other, size-wise. For the arms i have to do a little design-changing, but i have my ideas about that...
Ah, it feels so good, to see a quilt grow under en by your own hands :-)

Veel quiltplezier!
Lots of quilting fun!
zaterdag 19 januari 2013 | By: Judith

give away van de quilthoeve


daar wordt je toch helemaal blij van, van zo'n geweldige give away!
hier is ie te vinden: http://www.dequilthoeve.blogspot.nl/

met 1 berichtje op de blog daar achterlaten maak je 1 kans op 1 van de pakketten, maar met een foto en link delen in je eigen blog 2 kansen!!

kleine moeite, groot plezier :-)
ik ben benieuwd...
donderdag 17 januari 2013 | By: Judith

ieniemienie werkje

Deze week ben ik aan het priegelprojectje begonnen :-)
Het was wel even een kwestie van mijn vingers ervoor in de knoop leggen, maarrrrr....dan heb je ook iets. Iets heel kleins ;0)

This week i started a tiny project :-)
It was a bit of tying my fingers in knots, butttt....then i did have something. Something teeny tiny small ;0)

Het is een lapje (stukje van een lapje) dat ik vorig jaar bij de patchworkwinkel hier kocht. Het logcabin patroon in die mooie country kleuren trok me toen meteen aan.
Maar ja, sindsdien lag het daar...te liggen...schattig te zijn ;0)

It's a piece of fabric i bought last year at the patchworkstore. The logcabin patern had a great appeal to me with its lovely country colours.
But, it was just lying there since then...being cute ;0)

Nu ben ik nogal een verzamelaar...vooral van dingen (dingetjes) die vast OOIT nog eens van pas komen en toch heel zonde zijn om nu weg te gooien ;)
In dit geval heb ik het over kleine blikjes. Ze zijn inmiddels bijna 13 jaar oud *U*
In deze blikjes hadden wij ons trouwgeschenk, dat onze gasten bij vertrek kregen. Gevuld met snoepjes die mijn lief en ik het lekkerst vonden!
Maar zoals dat altijd gaat met dit soort dingen: je koopt veel te veel!
En toen waren ze over...maar ze zijn zo leuk...en ooit bedacht ik er toch vast wel weer een leuk nieuw doel voor :-)

Zo geschiedde!

Well, i must admit i'm quit a collector...mostly of stuff (little stuff) which you will need SOMEDAY and would be a great shame to trow away now ;)
In this case, i'm talking about little cans. They have reached the age of 13 *U*
In these cans we had our weddinggift, which our guests recieved at their departure. Filled with the candy my Love and i loved most!
But, and this always is the case with such buys: we had way too much!
And so we had left-overs...but they are so cute...and someday i would find something fun to do with them :-)

So it was done!

Het mini quiltje kreeg een franje van kant en dat heb ik op het blikje geplakt :-)
Het dekseltje heb ik beplakt met een vierkantje van een ander lapje met hetzelfde idee. Daarbovenop een schaartje en een klosje garen.
Zo is het meteen duidelijk waar het voor dient!

Dat was één van de vele blikjes../nog vele te gaan, jippie :0)

The little quilt got a skirt of lace en then i stuck it on the can :-)
The lid i decorated with a piece of the same sort of pattern. On top of that i glued a little scissor and a bobbin.
Now it can be no mistake of to what it is used for!

That was one of the many cans...a lot more to go, Yay :0)

veel quilt plezier!

Lots of quilting fun!
zondag 13 januari 2013 | By: Judith

Dancing Dollys, my style :-)

Eén van de dingen die ik zo leuk vind aan bloggen, is dat je bij anderen die je passie delen, kunt kijken hoe zij de dingen doen. Persoonlijk heb ik daar altijd veel aan. Soms zitten er net die tips tussen, die ik op dat moment nodig heb :-)

One of the things I like so much about blogging, is that you can take a look at others who share your passion how they do things. Personally i have a lot of help with that. Sometimes they have the tips that i was just needing at the time :-)

Dus leek het mij leuk om mijn manier van patchen/appliqueren te laten zien op mijn blog. Wie weet heeft iemand er iets aan :-)
Ik heb mijn manier van doen een beetje overal vandaan opgepikt. Veel heb ik ook mezelf aangeleerd, sommige dingen van een cursus, maar ook veel heb ik opgepikt van één van de meest geweldige mediums van dit tijdperk: youtube!!!
Groot fan ben ik van youtube :-)

So i thought it would be fun to show my way of patching/appliqué on my blog. Who knows, maybe i can be of help to someone :-)
I have picked up my way af going about things from everywhere, really. Much i've taught myself, some things from following workshops, but a lot i have picked up from the most wonderful medium of this era: youtube!!
I'm a huge fan of youtube :-)

vooruit, de eerste stap die ik heb genomen voor mijn Dollies:

Ik heb een mal van paternoplaat gemaakt. Deze heb ik op de goede kant van de stof overgetrokken met verdwijnstift.

On we go, the first step i took for my Dollys:

I made a template of see-through plastic (it's called paterno in Dutch...). then i've drawn it onto the right side of the fabric with water-erasable pen.


Deze manier heb ik opgepikt van een andere blog :-) Ik was namelijk eerst van plan alles met freezerpaper te doen, maar dit leek me toch veel beter!

This way i've seen on another blog :-) At first i had planned on doing it all with freezerpaper, but this seemed much better!

Vervolgens heb ik de zoompjes naar de achterkant gevouwen en vastgespeld.

Next i've basted all the seams to the backside.

En daarna heb ik het vastgeregen met een felle, contrasterende kleur draad. Zo heb ik een jurk, die ik makkelijk kan plaatsen en verplaatsen terwijl ik appliqueer.

And then i've sown it with a hard, contrasting colour thread. Now i have a dress i can easily place and replace while i'm appliqueing.

En zo kan ik weer een rij op mijn dansvloer laten dansen :-)

And so i van put another row of dancers on my dancefloor :-)

mijn manier is ook al door velen gedaan en er zijn velen die het weer heel anders doen. Dat is ook één van de leuke dingen van onze hobby: er zijn zoveel mogelijkheden :-)
Ik hoop, dat er misschien iemand is, die er iets aan heeft!

My way has been done by many before me and there are many who have a different way of doing things. That is another fun thing about our hobby: there are so many possibilities :-)
I hope, that there is someone, who has been helped by this!

Quilt ze!
Enjoy quilting!
dinsdag 8 januari 2013 | By: Judith

allemaal leuke dingen

all fun things

wel, in ieder geval als eerste leuke ding:
een create-a-long :-)
check de button hiernaast, dan kom je meteen op de blog van Liz.
per kwartaal kun je een item maken voor een vooraf bepaalde ruimte in huis. dit eerste kwartaal is dat de woonkamer :-)
dit natuurlijk vanwege de enorme leegte die de kerstboom achterlaat...
het lijkt mij ontzettend leuk om hieraan mee te doen...zelfs ik moet toch in 3 maanden iets leuks kunnen verzinnen en maken voor in huis haha!
dus...het denk/creatieve proces is druk bezig...in mijn hoofd eerst nog ;-)

well, first of all things fun:
a create-a-long :-)
check the button on the side, then it will take you directly over to the blog of Liz.
every three months you can create any item for the designated room of that period. first up is the living room :-)
this, of course, due to the enormous void the christmastree is leaving behind...

it seems a lot of fun to participate in this...even I should be able to think up and create something fun for my home LOL!
so...the thinking/creating proces is well on it's way...in my head anyway ;-)

verder las ik op de blog van Supergoof dat ze ook naar het Noorden komt! Yeah!! dus, dan ga ik ook kijken en aaien en kwijlen over al haar mooie quilts :-)
het is nog even wachten...tot april...maar dat is het zomaar!

second up i read on the blog of Supergoof that she is coming up North! Yeah!! so, i will go see and pet and drule over her beautiful quilts :-)
it's a bit of a wait, still...until april...but that will be here soon!

ennnnnn....mijn bloementuin groeit echt ENORM!
tenminste, in aantal bloemen...als ik naar de lap op de grond kijk, dan oogt hij nog zo klein ;0)

and...my flowergarden is growing to HUGE!
at least, in number of flowers...when i look at the top laying on the ground it looks ever so small still ;0)hier heb ik hem op de eettafel liggen...opgerold omdat hij anders te zwaar in de overhangende zijkanten is. hij glijdt er nogal makkelijk af dan. nu is mijn eettafel niet klein (ook niet supergroot) maar met 90 bij 180 cm toch normaal.
onder de bloementuin lijkt hij heel klein :-)

when i have it on my dining room table, i have to make a roll of him...otherwise the edges are too heavy and he will keep sliding of the table.
now, my diningroomtable isn't small ( or superhuge) but at 90 by 180 cm a normal size.
underneath my flowergarden is does look rather tiny :-)

op de grond.

on the ground.

hij wordt ook lastiger op de foto te krijgen. tot nu toe is hij op zijn breedte klaar: 240 cm. de lengte (als je de rij even af denkt) is 130 cm. ik heb eerst genoeg bloemen om deze "helft" mee af te maken, maar daar wacht ik nog maar even mee...
eerst extra bloemen maken...een 70 stuks nog maar (ach heb ik zomaar klaar...) want als ik dan toch ergens te weinig van heb en ik nieuwe stof moet gaan gebruiken, dan kan ik de nieuwe bloemen er wat beter tussen planten :-)
de bloemen meten 20 cm per stuk. nog 5 rijen komen erbij. en nog wat lossen voor ertussen. en lossen voor de zijranden...

it is also getting more difficult to take a good picture of it. so far the width is done: 240 cm. the lenght (when you think it complete) is 130 cm. i do have enough flowers to complete this "half ", but i'll wait a bit longer...
first i want to make extra flowers...only 70 more to go ( well, that will be a piece of cake...) because if i do run out of a certain fabric and i have to use new fabric, i will be able to spread them better into the top.
the flowers measure 20 cm each. 5 more rows to go. and a lot of single ones between them. and a couple more singles for the edges...

mijn mandjesvaandel is ook weer tevoorschijn gehaald ( goh, zou ik een maak-iets-af-fase hebben ???)
ik heb de bies eromheen gezet...en helaas, daar ben ik echt flink de fout mee ingegaan :-( maar ik heb besloten het zo te laten: het was een leermoment!
ik heb er yoyo's opgemaakt, die ik weer heb versierd met de parels van de ketting die ik droeg op mijn trouwdag :-) dat vind ik geweldige details!! een stukje verhaal in een quilt :-)

my basketflag has surfaced again ( gosh, would i have a finish-things-up-fase??)
i put the binding on...and unfortunately made a huge mistake there :-( but i decided to leave it be: it was a learning moment!
i made yoyo's which i then embellished with the pearls from the necklace i wore on my weddingday :-) i love those kind of details!! a piece of a story inside a quilt :-)hij hangt hier nog een beetje zielig op een kartonnen rol aan een verkeerd lintje...en de laatste versieringen zitten er nog niet op, maar hij nadert zijn eindpunt!! zal dit mijn eerste affo van 2013 worden?
we zullen zien.
eerst moet ik er nog mini-roosjes voor bestellen en een goeie stok vinden, want die rol kan natuurlijk niet eeuwig ;0)
en dan nog een mooi lint...of kant...om hem op te hangen...ergens!

he's hanging a bit pathetic here, on a cardboard roll and a wrong ribbon...and the final embellishments haven't been put on yet, but he is almost finished!!! shall this be my first finished object of 2013?
we shall see.
first i have to order the mini-roses and find the right stick, because that roll isn't for forever ;0)
and then a nice ribbon...or lace...to hang it with...somewhere!

tijd om weer aan de slag te gaan :-)
quilt ze!

time to get going again :-)
happy quilting!

ps: het zijn al 100 bloemen!!
ps: 100 flowers already!!
donderdag 3 januari 2013 | By: Judith

een nieuw jaar

tijd voor verandering :-)
altijd leuk om te doen!
wat gaat er veranderen, dan?
nou...
mijn blog :-)

weer eens een beetje opfrissen zo in het nieuwe jaar.

niet alles in 1 keer, want dan raak ik mijn inspiratie een beetje kwijt ;0)

dus telkens als ik iets bedacht heb om te veranderen, dan doe ik het dan.

er zijn al een paar kleine dingetjes verandert...

waar gaat 2013 allemaal over??
hmm...
de dansende dames in ieder geval!
het echte begin is er, WOEHOE!!
ik heb een oude dekbedovertrek gebruikt...lekker makkelijk...dacht ik...
waarom dat nooit helemaal zo gaat als ik dat wil, weet ik eigenlijk niet.
wat dan?

een rechte lijn ergens tekenen...werkelijk...nachtmerries krijg ik er van ;) daarom heb ik dit ook lang, lang laten liggen!

maar ja, ik werd toch wel errug benieuwd naar de dames op de ondergrond, dus die dansvloer...tja, ik moest er nu echt aan beginnen.
eerst helemaal gestreken, die rare randjes. daarna dubbel gevouwen en nog een keer en toen goed strijken, zodat er duidelijke vouwen in kwamen. die overgetrokken met mijn blauwe stift...

( wat echt NIET makkelijk ging als er een kat met een superduik op je platgelegde stof neerkomt en het aanvalt alsof ze een flinke prooi te pakken heeft, kan ik jullie verzekeren haha!)

maar het is gelukt en de eerste dames zitten op de dansvloer geprikt. en ach, wat is dat dan leuk en inspirerend om zo'n vordering te zien!!

en natuurlijk ook even de al gemaakte versieringen erbij gelegd:
ook dit was weer zo'n moment dat ik HEEL snel moest, want mijn grote ster werd ontvoerd en overmeesterd ;0)

zo, dat was het voor nu!!!

quilt ze :-)