zaterdag 24 mei 2014 | By: Judith

Ik Wonky Wish gestaag verder :0)

I'm Wonky Wishing along :0)

Het is zo ontzettend leuk om deze blokken te maken :0)
En ze gaan als een tierelier! Zo snel, dat ik nu zelfs al begonnen ben aan de sashings!

It is so much fun to make these blocks :0)
And they are so quick! I even have started the sashings now!

Passen en meten, want voor het eerst is het altijd goed kijken en proberen en nakijken...

Try and measure, because it is the very first time this way so I lookes closely, tried and looked closely again...

De emmer met stroken ernaast, heerlijk grabbelen :0)

The bucket of strings next to me, ready for grabs :0)

Pinky ingesteld om kleine steekjes, zodat het papier goed loslaat, doch niet te snel!
Dit was al een hele goeie oefening, want zo leer ik mijn Pinky goed kennen :0) Allemaal dingen die ik, als handnaaister, voor het eerst doe (en leuk dat ik het vind!!).

Pinky set to tiny stitches, so the paper comes of nicely, yet not too soon!
This was actually a good excercise to get to know Pinky better :0) All things that I'm doing for a first, as a hand stitcher ( and I love it!!).

Daarna strijken en stroken van 2,5" snijden.
Jazeker, mijn papier is telefoonboek papier...een bijna onuitputtelijke voorraad lijkt dat, zo'n dik boek :0)

Then ironing it and cutting strips of 2,5".
And yes, it is phonebook paper...it looks like a never-ending source, that thick book :0)


Makkelijk loshalen van het papier door er een eetstokje onder te wurmen haha! Werkt super :0)
En allemaal op een rijtje...
Ik vind het allemaal zo onwijs leuk! Ik aai wat af op mijn lapjes en blokjes en sashings :0)
Op naar het aan elkaar naaien van de top!

Easy removal of the paper with a chopstick haha! Works great :0)
And all in line up...
I love this too much! I keep stroking my scraps and blocks and sashings :0)
On to sewing together the top!

Happy quilting!
nieuwe blog!!
maandag 19 mei 2014 | By: Judith

WHOEHOE!!! hij doet het weer...

WHOEHOE!!! it's working again...

Raar hoor, dat internet/blogger gebeuren :0(
Maar gelukkig doet ie het weer, dusssssssssssssssssssss....
daar gaan we weer :0)

Weird stuff, that internet/blogger stuff :0( 
But luckily it is working again, soooooooooooooooooooo...
Here we go again :0)


Laat ik met deze foto beginnen...
Een volgende stap in het verzamelen van, welja, nog meer scraps :0)
Mijn moeder had een vuilniszak vol klaargezet voor me en ik kan wel zeggen: dat was als het uitpakken van een cadeautje!!
Het lijkt op de foto (zie ik nu) maar een klein bultje...maar dat was het niet hoor! Het was zo'n bult, dat de kat zich er graag in verstopte haha!

Let's start with this picture...
A next step in collecting  even more scraps (like I don't have enough) :0)
My mom had put a garbage bag full of scraps ready for me to take home and I gotta say: it was like unwrapping a present!!On the photo it doesn't look like a huge heap...but it was! It was such a heap that the cat could hide in it haha!


Ook had ze wat vierkantjes voor me klaargelegd, altijd welkom :0)

Also she had put aside some squares, which are always welcome :0)

En dan dit...
Tja, dat is wat je een warm gevoel geeft van binnen, dat iemand die je alleen via blogs "kent" onbaatzuchtig een envelopje met lichte scraps je kant op stuurt, dus op gepaste wijze:

DANK JE WEL VOOR JE LIEVE GIFT, TANTE SAS!!!

And then there's this...
Well, it makes me all warm on the inside when someone you only "know" via blog sends you a envelop with light scraps, just like that, so in a appropiate manner:

THANK YOU SO MUCH FOR YOUR SWEET GIFT, TANTE SAS!!!

En nog even een paar close-ups van krijgertjes!!
Dit lapje zat in de scraps van mijn moeder, zou ik zelf NOOIT gekocht hebben, maar hij is me toch leuk :0) Het is een beetje een golf wat je ziet, met een heel lichte glitter op de top van de golf. Qua kleur is hij perfect voor deze quilt en een genot om tegen te komen :0)

And a few close-ups of gifted scraps!!
This fabric was in the stash from my mom, which I NEVER would have bought, but it is so cute :0)
It is a bit of a wave, with a light sparkle of glitter on the top of the waves. The color is perfect for this quilt and a real joy to come across :0)

Een roos :0)

A rose :0)

En een stippel van Tante Sas!
Hij licht zo heerlijk op in het blok :0)

And a dot from Tante Sas!
It lights the block up :0)

Fijn, weer bloggen :0)
Veel quilt plezier!!!

Lovely, blogging again :0)
Happy quilting!!!
nieuwe blog!!


donderdag 15 mei 2014 | By: Judith

kan niets meer doen op mijn blog!!!!

met de grootste moeite hoop ik dit berichtje dan te kunnen plaatsen...
ben niet van de aarde gevallen,
ben niet ziek,
ben gewoon heel blij,
en happy :0)

maar kan niets bloggen, hopelijk wel even op deze manier ook al geeft ie gewoon een dikke vette foutmelding...

ik ben er dus wel...maar ook weer niet ;)

tot snel!!

hoop ik...
http://www.craftomnia.com/
dinsdag 6 mei 2014 | By: Judith

Verslaafd!

Addicted!

Zomaar een stapeltje sterren, "even" in een ochtendje genaaid :0)
Heerlijk!
Men neme een willekeurig vierkantje uit de bak, legt er een hoekje van welke vorm in ecru/beige op en naait op het vierkantje enzovoort, enzovoort...

En dan heb je dit op je "design-laken" hangen ;0)

Just a stack of stars, whipped up in "just" a morning :0)
Love it!
One takes any square from the basket, one puts on a corner of any piece of light fabric and sew into place and so on, and so on...

To end up with this on your  "designwall-sheet" ;0)

Er liggen nog drie sterblokken klaar op mijn naaitafel :0)
Zo snel gaat dit!!
Nou ja, vanmorgen heb ik dan drie van de vijf Wonky's gemaakt, niet alle vijf ;)

En er zit van alles in hoor, aan lappies!
Zelfs kerst en winter, want ja, daar heb ik tenminste nog wel eens een lichte lap van...
Ik ben nu druk aan het bedelen bij moeder en zus om kleine restjes lichte stukje :0) dan heb ik aan het einde ook echt lapjes erin, die bij iemand anders in een quilt zitten. Die zijn zo leuk om op te zoeken in de blokken, vind je niet?:
Kijk, daar is het lapje dat ik van mam/zus/iemand kreeg!

There are three more star blocks ready on my sewing table :0)
That's how fast this goes!!
Well, I made three of the five Wonky's this morning, not all five ;)

And there's a lot of different fabrics in!
Even Christmas and Winter, because I DO have a few light fabrics of those...
So, I am busy begging at my moms and sisters for little light pieces of fabric :0) then at the end I will have put in fabricscraps that are in other peoples quilts. They are so much fun to seek back in the quilt, don't you think?:
Look, there is the little piece I got from my mom/sister/anyone!


Als ik niet achter mijn Pinky zit, dan werk ik heerlijk door aan het met de hand naaien van de vingerhoedjes :0)
Moeilijk op de foto te zien, maar hij is over de helft van wat hij moet worden, joepie!
Wie weet lukt het nog om hem deze zomer op tafel te leggen :0)

When I am not sewing at Pinky, I am busy stitching my timbles by hand :0)
Difficult to see on picture, but it is over half its size-to-be, yeah!
Who knows, maybe I will get it ready for this summer on the table :0)


Happy Quilting :0)
nieuwe blog!!


vrijdag 2 mei 2014 | By: Judith

Wonky Wishes

Deze Maverick stars maken zo met zijn viertjes een Wonky Wishes blok.
Helemaal in een "samengeraapt zootje" :0)
Nu heb ik echt bakken vol met restjes, serieus, maar ik wilde graag beginnen op dat nieuwe machientje van me...dus ik heb "gesmokkeld" en wat fat quarters in 2,5" vierkantjes gesneden.
Daarna ben ik pas mijn bakken met restjes ingegaan, vooral omdat ik de lichte tinten nodig heb voor de sterren. Die moet ik echt wel uit de restjes halen, want daar heb ik echt zo weinig van...tijd voor aanvulling! Hé bah, wat vervelend :0)

These Maverick stars make up for a Wonky Wishes block.
All scrambled together :0)
Now, I do have baskets full of scraps, really, but I wanted to start sewing so badly that I took a little "shortcut" and cut a few fat quarters into 2,5" squares.
After that I dove into my scraps, mostly because I need the light ones for the stars, and I don't have all that many light ones...time to stash built!
Such a pain :0)

Een babystofje, nooit gebruikt maar perfect voor dit project!
En zo kom je meer lapjes, restjes, kleine-maar-net-groot-genoege- stukjes stof tegen :0)

A babyfabric, never used but perfect for this project!
And you run into more fabrics, scraps and just big enough pieces :0)

Sommige lapjes ook waarvan ik nu denk: heb ik die ooit mooi gevonden??
Maar een leuke opluistering voor een project als dit!

Some fabric of which I think now: did I ever like that one??
But a great piece for a project like this!

Een jummie-bak vol met vierkantjes :0)
Hierin grabbelen maakt me zo vrolijk!

A yummie-basket full of squares :0)
Diving into this makes me so happy!

Mijn witte mandje met lichte stukjes...zonder kat eventjes ;0)
Mijn kat houdt van mandjes, en dan het liefst mandjes met stofjes waar ik op dat moment mee bezig ben haha!
Ach, het is wel heel gezellig met haar erbij :0)

My white basket with light pieces...without a cat for the moment ;0)
My cat loves baskets, especially those with fabrics in it which I am using at that time haha!
Ah, but it is very cosy with her company :0)

Ik ben wel telkens bezig nu om mijn grotere scraps in vierkanten en rechthoekjes te snijden. En op die manier kom je er wel gestaag doorheen ;)
Ik heb me bij het snijden laten leiden door de formaten die Bonnie Hunter ook gebruikt, volgens het boek, zodat ik een richtlijn heb...anders zie je door de bomen het bos niet meer!

I am cutting up all my larger pieces of scraps into squares and bricks, a few at the time and I will get through the pile eventually ;)
I am using the measurements Bonnie Hunter uses according to the book, so that I have a guideline...else I get lost along the way!

Zelfs het Leader/Ender gebeuren begint me te lukken en ik moet zeggen:
Dan ben je nooit klaar! Heerlijk :0)
Er moet altijd een lapje onder de naald liggen, dus er komt geen eind aan je rij en dus geen eind aan wat je aan het doen bent. Je bent zomaar een uur naaien verder en je merkt het niet eens haha! Heel verslavend, want telkens denk ik: alleen nog die, maar dan die er vast onder voor morgen...en voor je er erg in hebt dan heb je weer een heel blok genaaid! Love it!!

Even the Leader/Ender thing starts to work for me and I have to say:
You're never finished! Great :0)
There has to be a fabric under the foot, so you never reach the end and so you keep on going and going and before you know it you've been sewing another hour haha! Very addivtive, because I keep thinking: just this one and then that piece under the foot for tomorrow...and when you look up another block has been finished! Love it!!

Vanmiddag werken maar morgen...morgen weer naaien!
Op mijn machientje...

mijn PINK LADY! (a.k.a. Pinky)

dank je wel, Sis, voor de naam :0)

Off to work this afternoon, but tomorrow...tomorrow I get to sew again!
On my little machine...

My PINK LADY! (a.k.a. Pinky)

Thank you, Sis, for providing the name :0)

HAPPY QUILTING!
nieuwe blog!!